2013-10-15(16dni)

Scena Od:zysk, Barbara Prądzyńska i grupa Konsensex zapraszają
na otwarte spotkanie organizacyjne dotyczące planowanego cyklu warsztatów teatru fizycznego poświęconego ekspresji ciała oraz mającego z nich wyniknąć performance'u.

Tematem wyjściowym jest PRZEMOC WOBEC KOBIET. Głównym narzędziem pracy będzie CIAŁO oraz wybrane TEKSTY. Performance tworzony będzie przez wszystkich uczestników i uczestniczki podczas cotygodniowej pracy. 

Planowany pokaz: koniec listopada/początek grudnia w ramach 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Podczas spotkania organizacyjnego określony zostanie sposób pracy oraz zawężony temat.

 
konsola