2013-03-11(Akcje)

23.02.13 odbył się I Koniński Kongres Kobiet, wspólna inicjatywa lokalnych środowisk kobiecych, której celem było omówienie sytuacji kobiet w regionie, ich szans na zawodowy i osobisty rozwój, zaangażowanie w działalność samorządową, aktywność w życiu społecznym. Zamierzałyśmy rozpocząć debatę na temat współczesnych kobiet po to, by dowiedzieć się, jakie możliwości lub ograniczenia widzą mieszkanki powiatu konińskiego na drodze swoich życiowych wyborów, jakie działania powinny zostać podjęte, by wspierać kobiety i zachęcać je do coraz większej społecznej aktywności. Kongres organizowało Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, a współorganizowały Dom Kultury „Oskard”, Stowarzyszenie ONA, Stowarzyszenie „Magnolia” oraz Konsola. Więcej na: www.koninskikongreskobiet.pl
konsola