Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć

2013-06-13 (Projekty)

"Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć” to projekt Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA współfinansowany ze środków Samorządu Województwa WIelkopolskiego. Projekt obejmuje szkolenia dla liderek i liderów z Wielkopolski, przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat przemocy domowej oraz warsztaty WenDo.
Jeśli chcesz coś zrobić w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej, pozbyć się poczucia bezsilności, poczuć energię płynącą z działania na rzecz innych, jeśli chcesz poznać nowych ludzi, uczestniczyć w ciekawych i ważnych szkoleniach, jeżeli uważasz, że w Twojej miejscowości niewiele się dzieje – działaj z nami!
„Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego”.

konsola


Szkoła Liderek Animacji Kultury - SzLAK

2011-01-11 (Projekty)

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Orange.  Czas trwania projektu: styczeń - maj 2011. Każda uczestniczka po odbyciu zajęć otrzymuje mini-dofinansowanie w wysokości 300 zł na zorganizowanie własnego wydarzenia kulturalnego w swoim środowisku lokalnym, szkole, na uczelni.

W ramach projektu powstały dwie publikacje, skierowane dla dziewcząt, chcących organizować wydarzenia kulturalne, które są dostępne na licencji Creative Commons. Można je bezpłatnie pobrać tutaj:

Podręcznik Liderki Animacji Kultury oraz Album Dobrych Praktyk.
konsolaNikt nie rodzi się z uprzedzeniami

2010-05-18 (Projekty)

Program z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w 2005 roku, a od 2008 roku kontynuowany przez Fundację Autonomia. Jego autorkami są Agata Teutsch i Monika Serkowska. Odbyły się cztery edycje tego programu.


konsola


Pocztówkowy Kalendarz Praw Człowieka

2010-05-10 (Projekty)

W 2008r. odbył się konkurs na pocztówki upamiętniające ważne daty dotyczące praw człowieka. Otrzymałyśmy łącznie 87 projektów, a których 9 najlepszych projektów zostało wydanych w formie pocztówek. Pocztówki były bezpłatnie dostępne w różnych miejscach Poznania zaprzyjaźnionych z Konsolą.


konsolaWspinaczkowy Meeting Kobiet

2010-05-04 (Projekty)

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Eskalada, w dniach 7 - 10 czerwca 2007 r. zorganizowałyśmy Wspinaczkowy Meeting Kobiet w dolinkach podkrakowskich.
Więcej info tutaj.konsola


Wprowadzenie do Gender Studies

2010-05-02 (Projekty)

Dwa cykle wykładów i seminariów (2004/2005/2006). Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestniczek i uczestników z podstawowymi informacjami z zakresu teorii feministycznych, studiów nad kulturową tożsamością płci oraz teorii queer. Udział w wykładach był bezpłatny.konsolaLesbian Empowerment

2010-05-01 (Projekty)

Lesbian empowerment to aktywizujący projekt składający się z serii warsztatów dla lesbijek i biseksualistek, które chciały rozpocząć działalność na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną.


konsolaStrony:  1