2010-05-01(Projekty)

Lesbian empowerment to aktywizujący projekt składający się z serii warsztatów dla lesbijek i biseksualistek, które chciały rozpocząć działalność na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną.


Odbyły się dwa cykle warsztatów ( w 2004 i 2006 r.) w których wzięły udział kobiety z różnych stron Polski. Celem projektu było zaktywizowanie grupy lesbijek i kobiet biseksualnych, które chciałyby wyjść z ukrycia, dyskutować o dyskryminacji i przeciwdziałać jej, a może nawet aktywnie działać w sferze publicznej.

Projekt został sfinansowany przez ASTREA Lesbian Foundation for Justice.

Koordynatorka, Monika Serkowska, mówi o projekcie tutaj.konsola