2011-01-11(Projekty)

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Orange.  Czas trwania projektu: styczeń - maj 2011. Każda uczestniczka po odbyciu zajęć otrzymuje mini-dofinansowanie w wysokości 300 zł na zorganizowanie własnego wydarzenia kulturalnego w swoim środowisku lokalnym, szkole, na uczelni.

W ramach projektu powstały dwie publikacje, skierowane dla dziewcząt, chcących organizować wydarzenia kulturalne, które są dostępne na licencji Creative Commons. Można je bezpłatnie pobrać tutaj:

Podręcznik Liderki Animacji Kultury oraz Album Dobrych Praktyk.
Projekt obejmuje cykl szkoleń dla kobiet w wieku 16-22 lata, obejmujący następujące zagadnienia:

Wstęp do wiedzy o kulturze, Jak animować działania kulturalne, Jak i skąd pozyskiwać fundusze na działania kulturalne, Jak być liderką?

Dodatkowo, w ramach projektu powstają dwie publikacje: Scenariusze zajęć z Animacji Kultury oraz Album Dobrych Praktyk.

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu: Katarzyna Gajewska.

konsola