Przebrani w Płeć. Zjawisko drag w kulturze

2011-03-20 (Publikacje)

Najnowsza publikacja Stowarzyszenia Kobiet Konsola, pod redakcją Pauliny Szkudlarek.
Książka została wydana pod patronatem Repliki i matronatem Feminoteki.

Książkę można zamówić pisząc na adres: zamowienia@konsola.org.pl (23 zł)
lub kupić bezpośrednio w Księgarni Tristero w Poznaniu (ul. św. Marcin 30/8-9)
konsola


Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?

2010-05-06 (Publikacje)

Red. Joanna Zakrzewska

Książka jest zbiorem 16 tekstów wygłoszonych podczas konferencji pod tym samym tytułem, organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w roku 2006. Oprócz naukowych tekstów zawiera fotografie nawiązujące do tematyki artykułów, opatrzone komentarzem – w postaci wywiadu z artystkami, bądź eseju. Na książkę składają się teksty z różnych dziedzin, naukowe jak i bardziej osobiste.konsolaKobiety, feminizm i media

2010-05-06 (Publikacje)

red. Edyta Zierkiewicz i Izabela Kowalczyk

Ten zbiór tekstów jest po części pokłosiem konferencji, która odbyła się w kwietniu 2004 r. w Poznaniu, a częściowo wynikiem selekcji tekstów opublikowanych wcześniej w artmixie i innych czasopismach społeczno-kulturalnych. Pojawiają się tu rozważania dotyczące polityki, feminizmu, mediów i przedstawianych w nich kobiet. Telewizja, radio, prasa mogą być wrogie w stosunku do feministek i nieprzychylne kobietom (mizoginiczne), ale mogą być też użyteczne, przydatne do oporu i subwersji – nawet wobec siebie samych. Rozbudzone feministycznie redaktorki przysparzają – swymi tekstami i audycjami – ruchowi znacznie więcej zwolenniczek niż same feministki mogłyby zdobyć w działaniach bezpośrednich.konsola


Kobiety w kulturze popularnej

2010-05-06 (Publikacje)

red.: Izabeli kowalczyk i Edyty Zierkiewicz

Jest to książka o wizerunkach kobiet w polskich mediach i reklamie, o zagrożeniach, jakie ów wizerunek niesie, a także o próbach przełamywania jego ograniczeń podejmowanych w obszarze sztuk wizualnych przez polskie artystki. Na prezentowany zbiór składa się dziesięć tekstów uporządkowanych w pięć rozdziałów: Prasa kobieca, Telewizja, Sztuka, Reklama, Wolność i jej ograniczenia.Wród autorek znalazły się: Kinga Dunin, Krystyna Kofta, Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz, Izabela Desperak, Małgorzata Radkiewicz, Ewa Toniak, Marek Krajewski, Jowita Wycisk, Monika Zielińska.
konsolaW poszukiwaniu małej dziewczynki

2010-05-06 (Publikacje)

red: Izabela Kowalczyk i Edyta Zierkiewicz

W poszukiwaniu małej dziewczynki to książka zawierająca 16 artykułów poświęconych kulturowym wyobrażeniom małych dziewczynek, wzorcom wychowania oraz dojrzewaniu. Dodatkowo zamieszczony jest aneks, w którym zebrane są wspomnienia z dzieciństwa, bibliografia oraz ilustracje.
W książce tej małe dziewczynki znalazły się w centrum rozważań. Pytamy, co oznacza stawanie się kobietą, w jaki sposób socjalizacja ukierunkowuje na pewne charakterystyczne kobiece zachowania, jak już w dzieciństwie narzucane są stereotypowe role kobiecości.konsolaStrony:  1