2010-05-06(Publikacje)

red: Izabela Kowalczyk i Edyta Zierkiewicz

W poszukiwaniu małej dziewczynki to książka zawierająca 16 artykułów poświęconych kulturowym wyobrażeniom małych dziewczynek, wzorcom wychowania oraz dojrzewaniu. Dodatkowo zamieszczony jest aneks, w którym zebrane są wspomnienia z dzieciństwa, bibliografia oraz ilustracje.
W książce tej małe dziewczynki znalazły się w centrum rozważań. Pytamy, co oznacza stawanie się kobietą, w jaki sposób socjalizacja ukierunkowuje na pewne charakterystyczne kobiece zachowania, jak już w dzieciństwie narzucane są stereotypowe role kobiecości.



Co kryje się pod wyobrażeniem małej dziewczynki? Czy rzeczywiście jest tak niewinna, milcząca, pozbawiona władzy, jak się powszechnie uważa? Czy też przeciwnie - warto czerpać jak najwięcej z małej dziewczynki, by pozbyć się przynajmniej części krępujących nas wzorców? Autorki i autorzy tekstów (m.in. A. Graff, I. Kowalczyk, M. Radkiewicz) odnoszą się do tych problemów proponując nowe spojrzenia na wyobrażenia dziewczynek oraz na kulturę dziewcząt. Oprócz tekstów poświęconych filmowi, sztuce, literaturze, edukacji, sposobom spędzania wolnego czasu, dojrzewaniu i wprowadzaniu w heteronormatywność, pojawia się też propozycja dziewczyńskiego feminizmu.
Mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się do dalszych rozważań na temat dziewczynek, oraz będzie okazją dla czytelniczek do podjęcia własnych podróży w poszukiwaniu małej dziewczynki.

Z powodu wyczerpania nakładu papierowego, książka dostępna jest jako e-book w formacie pdf. Wszystkie osoby zainteresowane publikacją, prosimy o kontakt na adres: zamowienia@konsola.org.pl


konsola