2012-02-18(Archiwum)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Kobiet Konsola za rok 2011

Ten rok był dla Konsoli rokiem kultury! Współorganizowałyśmy Rok Kobiet, czyli cykl debat w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Udało nam się także pozyskać dofinansowanie z Fundacji Orange na Projekt Szkoła Liderek Animacji Kultury "SzLAK". Ogromnym i ważnym przedsięwzięciem był także V-Day, w ramach którego odbyło się mnóstwo warsztatów, wykładów a także spektakl Monologi Waginy, który okazał się wielkim sukcesem. Pod koniec roku nasza członkini, Ola Sołtysiak, zainicjowała Porozumienie Żłobkowe.
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ustanowił rok 2011 Rokiem Kobiet. W jego ramach zaprezentowano dziesięć premierowych spektakli operowych, z których każdy opowiadał historię innej bohaterki. Premierom towarzyszył cykl debat, spotkań i warsztatów, kierowanych specjalnie do kobiet. Stowarzyszenie Kobiet Konsola zostało oficjalnym partnerem Roku Kobiet.

27 stycznia - Między kobietami wojna. O wrogości i władzy w operze „Maria Stuarda”
W debacie wzięły udział: dr Agnieszka Graff (UW), dr Maria Solarska (UAM), dyr. Renata Borowska – Juszczyńska (Teatr Wielki). Rozmowę prowadziła Bogna Kociołowicz – Wiśniewska (Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA). Dr Agnieszka Graff przedstawiła i porównała amerykańskie zjawisko backlash z jego polskimi przejawami, opowiadając jednocześnie o społecznych aspektach wrogości między kobietami. O nierówności jako efekcie hierarchicznej relacji różnicy płci konstruującej kobiety i mężczyzn oraz o sytuacji kobiet z niej wynikającej opowiedziała dr Maria Solarska.

24 luty - Kiedy rozum śpi, budzą się demony. O miłości, depresji i śmierci w operze Ophelia
Debata z udziałem zaproszonych gościń: Izabela Stankowska, Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM, Katarzyna Borowiak, Pracownia Rozwoju i Inspiracji "PriMind", Renata Borowska – Juszczyńska, Dyrektorka Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Dorota Kaczmarowska.


15 kwietnia - Kobieta - sprawczyni i ofiara przemocy
Debata związana z premierą „Toski”.
Sięgając do najpoważniejszych problemów jakie dotykają kobiety, Teatr nawiązał współpracę z Centrum Praw Kobiet, wraz z którym przygotował debatę dotyczącą problemu zabójstw popełnianych przez kobiety na tle przemocy domowej. Wzięły w niej udział między innymi Urszula Nowakowska, Dyrektorka Centrum Praw Kobiet, Lidia Olejnik, Dyrektorka Zakładu Karnego w Lublińcu - nagrodzona w 2010 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich Nagrodą im. Pawła Włodkowica za obronę praw i wolności człowieka oraz Magdalena Budyn – Kulik, autorka pracy doktorskiej pt. „Zabójstwo tyrana domowego”. Debatę prowadziła aktorka Agnieszka Wagner.

30 kwietnia - Dzień Otwarty Teatru
Organizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego Kobiet BABILĄD. Wśród wielu atrakcji jakie na Państwa czekają, znajduje się między innymi pokaz kostiumów teatralnych i prezentacja pracowni.

7 listopada -  „Czy sztuka ma płeć?”
Zastanowimy się co oznaczają i czy wciąż uzasadnione jest używanie pojęć „sztuka kobieca” oraz „sztuka feministyczna”. Wśród zaproszonych gości były: dr Agata Jakubowska, śpiewaczka operowa Natalia Kreslina, asystentka scenografa i kostiumologa w spektaklu „Lady Makbet mceńskiego powiatu” Noelia González Svoboda oraz Michał Znaniecki, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu. Panel prowadziła dr Agnieszka Gajewska.

Styczeń-maj - Szkoła Liderek Animacji Kultury "SzLAK"
Projekt skierowany do kobiet w wieku od 16 do 22 roku życia mieszkających w Wielkopolsce zainteresowanych kulturą. W ramach projektu odbyły się cztery dwudniowe zajęcia warsztatowe:
Wstęp do wiedzy o kulturze, Jak animować działania kulturalne, Jak i skąd pozyskiwać fundusze na działania kulturalne, Jak być liderką?
Każda uczestniczka po odbyciu zajęć otrzymała mini-dofinansowanie w wysokości 300 zł na zorganizowanie własnego wydarzenia kulturalnego w swoim środowisku lokalnym, szkole, na uczelni. Wszystkie zrealizowane w ramach projektu ‘SzLAK’ mini-projekty zostały opisane w Albumie Dobrych Praktyk, w ramach projektu została wydana także publikacja: "Podręcznik Liderki Animacji Kultury".

Stowarzyszenie Kobiet Konsola wraz ze Stowarzyszeniem Dni Równości i Tolerancji, w odpowiedzi na niepokojące wydarzenia o charakterze dyskryminacyjnym wystosowało list protestacyjny do Prezydenta Poznania.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia Kobiet Konsola oraz Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji zwracają się do Pana Prezydenta z apelem o podjęcie działań zmierzających do eliminacji obecnych naszym mieście przejawów dyskryminacji i nietolerancji. Żądamy powołania pełnomocnika do spraw równości, którego zadaniem będzie czuwanie nad poszanowaniem praw przysługujących każdemu obywatelowi, a także monitorowanie aktów dyskryminacji i reagowanie w przypadku zaistnienia w naszym mieście prób pogwałcenia godności człowieka. Wierzymy, że Poznań, który wie jak być miejscem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla gości, musi być budowany na fundamencie szacunku wobec każdego człowieka ze wszystkimi jego odrębnościami, a także w poszanowaniu podstawowych praw ludzkich i obywatelskich.

Przebrani w Płeć. Zjawisko DRAG w kulturze
Najnowsza publikacja Stowarzyszenia Kobiet Konsola, pod redakcją Pauliny Szkudlarek.

Publikacja jest zbiorem tekstów prezentujących szerokie ujęcie zjawiska DRAG: związki zachodzące między zjawiskiem drag a kulturą popularną, dyskursem mniejszości seksualnych, estetyką, czy polityczno-filozoficzną debatą o płciowości i ciele. Jest to tom, który w całości, kompleksowo i wszechstronnie rozprawia się z fenomenem drag, czyli tytułowym ‘przebieraniem w płeć’. Drag queens znajdują się tutaj na marginesie, zdecydowanie więcej miejsca poświęcono drag kingom. Dziewięć tekstów, w tym wywiad Marty Konarzewskiej z jedyną w Polsce grupą dragkingową DaBoyz i spowiedzią Magdaleny Farat vel DK Morfi, prezentuje różne perspektywy i podejścia teoretyczne, w tym kontekst historyczny, perspektywę queer czy ujęcie psychoanalityczne. (za: Replika 29/2011)

Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 marca - Impreza Kobieca
12 marca - zapraszamy na warsztaty z automotywacji
13 marca - warsztaty pt.: Pokonywanie barier. Twórcze rozwiązywanie problemów

19. marca - Konferencja w ramach akcji "Daphne - nie do pobicia"

10:30 - Eksperymentalne warsztaty psychologiczne - Marlena Łoszyńska - członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola.

Marsz Milczenia
W niedzielę 20 marca ok. godz. 17 w Parku Sołackim w Poznaniu odnaleziono zwłoki zamordowanej 28-letniej kobiety. Historia Poznania od co najmniej dwudziestu lat nie zna tak bestialskiej, dokonanej ze szczególnym okrucieństwem zbrodni. Nie możemy nie widzieć niepokojących faktów, wobec których władze naszego miasta, a także część społeczeństwa od dawna stosują formy przyzwolenia, obojętności oraz traktują je jako elementy celowej polityki.
Stowarzyszenie Kobiet Konsola zaprosiła do wyrażenia swego sprzeciwu wobec przemocy poprzez udział w Marszu Milczenia. Trasa marszu będzie wiodła od Placu Kolegiackiego do Parku Sołackiego. Prosimy o przyniesienie zniczy i pochodni. Niech nasze milczenie będzie krzykiem do ludzkich sumień i poczucia obowiązku urzędników. W związku z tą okrutną zbrodnią, Stowarzyszenie Kobiet Konsola wydało specjalne oświadczenie.

15 do 21 kwietnia - V-Day
międzynarodową kampanię mającą zwrócić uwagę świata na problem przemocy wobec kobiet w wymiarze społecznym, fizycznym, jak i symbolicznym. Odbywa się ona pod hasłem Tydzień Waginy. Cykl wydarzeń rozpoczynają spektakle Monologi Waginy, a od zapraszamy was do udziału w wernisażach, wykładach, warsztatach, performance, pokazach filmów.
W ramach V-Day odbyły się:
- Monologi Waginy - spektakl na podstawie książki Eve Ensler, z udziałem aktorek-amatorek
- Wernisaż wystawy „Eleousa”. Fotografia Anity Lipiec
- Performance fotograficzny „Being like a VAGINA” /”Stawanie się waginą”
- Pokaz kinowy filmu „Shortbus”, reż. John Cameron Mitchell, Dramat USA, 101’ (2006)
- Warsztaty Tańca Flamenco
- „Władza, język i sny: psychoanaliza a kobiety” Debata panelowa. Udział wezmą: dr Joanna Bednarek (filozofka), mgr Agnieszka Izdebska (UAM, seksuolożka) oraz Andrzej Marzec (UAM, filozof). Prowadzenie: Marianna Szczygielska
- „Waginatyzm”. Prace Iwony Demko. Otwarcie wystawy oraz wykład artystki.
- Waginalne warsztaty artystyczne
- Literackie warsztaty menstruacyjne
- Warsztaty komiskowe
- Wykład: Sytuacja kobiet na Haiti przed i po trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Prowadzenie: Natalia Matczak
- Pokaz filmów dokumentalnych „Strajk matek” (2010) reż. Magda Malinowska oraz „Białe Miasteczko” (2008) reż. Robert Kowalski i Magda Mosiewicz.
- „Krótka herstoria Wielkiej Waginy” . Wykład Lucyny Marzec (UAM, Pracownia Krytyki Feministycznej)
- Warsztat słowa /obrazu/okolicy, Pisanie Waginy
- Projekcja filmu dokumentalnego „Poza zasadą łagodności” oraz spotkanie z reżyserką Adą Kovachevą

21 maja - Przebrani w płeć - spotkanie autorskie w ramach festiwalu Queerowy Maj w Krakowie
Spotkanie związane z najnowszą publikacją Stowarzyszenia Kobiet Konsola pt. Przebrani w płeć. Zjawisko DRAG w kulturze, pod red. Pauliny Szkudlarek. Książka jest zbiorem tekstów prezentujących fenomen drag w różnorodnych kontekstach: kultury popularnej, dyskursu mniejszości seksualnych, estetyki, czy polityczno-filozoficznej debaty o płciowości i ciele.
W dyskusji na te tematy udział wezmą: Paulina Szkudlarek, Michał Pelczar, Drag King Morfi, moderacja: Aleksandra Sowa.

30 maja - Debata wokół książki: „Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy”
Książka została wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Izabeli Jarugi-Nowackiej w katastrofie pod Smoleńskiem. Napisana przez jej przyjaciół i współpracowników, traktuje o dorobku politycznym i społecznym tej wybitnej postaci, wicepremierze i ministrze polityki społecznej, posłance, feministce i obrończyni praw człowieka.
W spotkaniu udział wzięli:
Marek Balicki – poseł na Sejm RP, współautor tekstu pt. „Seksualność po polsku”; wraz z Izabelą Jarugą-Nowacką działał m.in. na rzecz edukacji seksualnej i dostępu do środków antykoncepcyjnych;
Anna Kamińska – autorka tekstu pt. „W pracy bez dyskryminacji”, działaczka na rzecz równości i różnorodności, członkini Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Izabeli Jarudze-Nowackiej;
Beata Maciejewska – wydawczyni książki, prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, autorka tekstów, działaczka społeczna i polityczna;
Aleksandra Sołtysiak – członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola, działaczka społeczna.W tym roku Konsola objęła matronatem wydarzenia:
- 1 - 7 kwietnia- LGBT Film Festival, Warszawa
- 19 maja - Panel dyskusyjny otwiera projekt "Ciała obce", który odbywa się w ramach 2 edycji Festiwalu Miniatur Kuratorskich, Poznań

Nasze stowarzyszenie przystąpiło także do  projektu Sieć „Równość i różnorodność praktycznie”.
Stowarzyszenie Kobiet Konsola przyłącza się także do blokady marszu organizacji neonazistowskich i faszystowskich.
Program Prawa i Instytucji Demokratycznych w Instytucie Spraw Publicznych w lipcu 2011 roku rozpoczął realizację projektu „Kobiety i mężczyźni: partnerstwo w rodzinie – partnerstwo w życiu publicznym”
Grupa wsparcia dla lesbijek i biseksualistek


konsola