2016-06-06(Archiwum)

Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA za rok 2013  

STYCZEŃ
• 28 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Regał Feministyczny, tym razem poświęcone książce „Wielkopolski alfabet pisarek”. Spotkanie odbyło się w Kluboksięgarni Głośna. Udział wzięły prof. Ewa Kraskowska i dr Lucyna Marzec (redaktorki tomu), autorki i autorzy haseł oraz bohaterki książki, Zuzanna Kołupajło (Genderowe Koło Literaturoznawcze UAM). Spotkanie poprowadziła Anna Gruszecka (Radio Merkury).

LUTY
• 14 luty One Billion Rising: Nazywam się Miliard.
Po raz pierwszy raz zorganizowałyśmy w Poznaniu One Billion Rising : Nazywam się Miliard . Akcja została zapoczątkowana w 2011 roku przez Eve Ensler, autorkę słynnych „Monologów waginy”, działaczkę feministyczną i antyprzemocową.
Po fali gwałtów w USA w 2011 roku Eve Ensler napisała: „Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą - raz na zawsze - zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie... Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!”
W Poznaniu w akcji na dworcu głównym PKP zatańczyło przeszło 100 kobiet i mężczyzn.
http://www.youtube.com/watch?v=t3T4wLnIoA0
Za zorganizowanie akcji One Billion Rising w Poznaniu otrzymałyśmy 3 białe pyry od poznańskiej Gazety Wyborczej: "Trzy białe pyry dla roztańczonych poznanianek, które opanowały dworzec PKP. W hali starego dworca w czwartek pojawiło się ponad sto kobiet, które razem zatańczyły do piosenki "Break the chain". To poznańska odsłona akcji "Nazywam się miliard", w ramach której w 200 krajach na całym świecie przez wspólny taniec protestowano przeciw przemocy wobec kobiet. Nawet miliard kobiet na całym świecie było lub będzie ofiarą gwałtu lub przemocy na tle seksualnym. Białymi pyrami nagradzamy koordynatorkę poznańskiej akcji Aleksandrę Sołtysiak ze Stowarzyszenia Kobiet Konsola i wszystkie uczestniczki akcji, które poświęciły czas na przygotowanie układu choreograficznego. Bo pięknie tańczyły w tak ważnej sprawie!".

• Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA wsparło stanowisko KPH w sprawie projektu PO nowelizacji Kodeksu Karnego w zakresie tzw. „mowy nienawiści”

• 23 lutego I KONIŃSKI Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA wsparło organizację I Konińskiego Kongresu Kobiet. Uczestniczyło w nim ponad 400 kobiet i mężczyzn. W ramach Kongresu odbyły się trzy panele:
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy – postulaty Kongresu Kobiet.
Aktywność. Przedsiębiorczość. Niezależność.
Stereotypy i ich wylęgarnie: szkoła, kultura masowa, media, reklama, władza.
W panelach udział wzięły min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Wanda Nowicka, Kazimiera Szczuka, Monika Płatek, Anna Gwoińska, Agnieszka Grzybek, Anita Kucharska-Dziedzic, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak.

• W lutym Stowarzyszenie Kobiet Konsola objęło matronatem kampanię na rzecz dobrej opieki ginekologicznej „Bezpieczny fotel?” organizowanej przez Ponton i KPH. W ramach kampanii uruchomiono internetową ankietę pod adresem www.przyjaznygin.pl, w której anonimowo można opisać swoje doświadczenia z wizyt u ginekologów i związane z nimi oczekiwania. Organizatorki/rzy zachęcają do udziału w niej wszystkie kobiety, dostępna jest na stronie. Bardzo ważny jest głos nastolatek, lesbijek, kobiet biseksualnych i transpłciowych oraz niepełnosprawnych, gdyż wiadomo, że doświadczają one często trudności, dyskryminacji i nieprofesjonalnego traktowania w gabinetach ginekologów. Na podstawie badania powstanie raport, który trafi m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji na www.facebook.com/bezpiecznyfotel.
MARZEC
• W marcu Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA wsparło organizację poznańskiej odsłony Festiwalu O’Less, który odbył się w dniach 1-3 marca w Kultywatorze. Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach w zakładce tournée na http://o-less.blogspot.com/
• Manifa „Solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet”
Manifa przeszła 8 marca ulicą Półwiejską pod hasłem: Solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet! Wystartowała o godz. 17.30 spod Starego Browaru i zakończyła się przy Kupcu Poznańskim. Po drodze odczyty nt. feminizacji biedy zostały wygłoszone przez współorganizatorki i współorganizatorów:
- Stowarzyszenie Kobiet Konsola;
- Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji;
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów;
- Kobiety z Inicjatywą (OZZ Inicjatywa Pracownicza),
- Amnesty International (oddział poznański).
---
Feminizacja biedy to zjawisko, które oznacza, że to szczególnie kobiety narażone są na życie w ubóstwie. W historii kobiety zawsze były traktowane jako bezpłatna siła robocza (opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem) a w najlepszym razie jako tania siła robocza. Tak długo jak wyzysk kobiet przez system ekonomiczny będzie opłacalny i akceptowalny - tak długo rzesze kobiet będą cierpiały ubóstwo i chroniczny niedostatek. Dzieje się tak dlatego, że:
- społeczne stereotypowe przekonania związane z rolami płciowymi sprawiają, że kobiety mają trudniejszy dostęp do rynku pracy; to kobiety częściej znajdują się w sytuacji bezrobocia, również długotrwałego;
- proponowane jest im również niższe wynagrodzenie; średnio zarabiają 20% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach;
- na rynku pracy kobiety dominują w sektorach sfeminizowanych, gdzie zarobki są niskie, a możliwość awansu i prestiż społeczny niewielkie;
- napotykają trudności w powrocie na rynek pracy po m.in. urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
- emerytury kobiet są przeciętnie o 30% niższe od emerytur mężczyzn, co oznacza życie w ubóstwie dla szerokiej grupy kobiet starszych;
- to przede wszystkim kobiety są obciążone wykonywaniem nieodpłatnej pracy na rzecz rodziny i gospodarstwa domowego; dziewczęta częściej są angażowane w opiekę nad członkami rodziny niż chłopcy, co wpływa na ich szanse edukacyjne;
- to kobiety częściej wykonują czasochłonne zajęcia, których samodzielne wykonywanie pozwala zaoszczędzić środki na inne cele.
W chwili obecnej dodatkowo kobiety pracują na umowach śmieciowych, bez zabezpieczeń socjalnych, w niestabilnych pracach zdobywanych z dnia na dzień i z dnia na dzień traconych (brak zasiłku w wypadku choroby, brak ubezpieczenia zdrowotnego, brak emerytury). Koszty życia jednak wciąż wzrastają nieproporcjonalnie względem wynagrodzeń. Najczęściej praca wykonywana przez kobiety jest nisko płatna a uzyskane zarobki nie pozwalają na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Tym bardziej jest to bolesne dla kobiet, ponieważ to one najczęściej są jedynymi żywicielkami rodziny (blisko 20% gospodarstw domowych to gospodarstwa samodzielnych rodziców = głównie kobiet). Stańmy solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!
• Ponad to 8 marca prezeska Aleksandra Sołtysiak-Łuczak w imieniu Stowarzyszenia Kobiet Konsola wzięła udział w konferencji pt: Ach, te…kobiety. Prezeska wypowiedziała się w kwestii przedsiębiorczości kobiet, która niekoniecznie kojarzy się z biznesem, ale ze zwykłą codziennością.
• 17 marca „Solidarnie z lokatorami”
Stowarzyszenie Kobiet Konsola włączyło się do inicjatywy „Solidarni z lokatorami” organizując 17.03.2013 w Zemście (ul. Fredry 5/3a) pokaz dwóch filmów antydyskryminacyjnych: od 18:00 do 19:00 - Niebieskoocy oraz od 19:15 do 20:00 - Delikatnie nas zabijają. "Solidarni z lokatorami" to akcja poznańskiego środowiska kultury skupionego wokół Otwartego Forum Kultury. Polegała ona na wsparciu organizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (WSL) zbiórki publicznej funduszy przeznaczonych na obronę i pomoc prawną dla ofiar „czyścicieli” poznańskich kamienic.
• W dniu 23 marca odbyło się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych działaniem w stowarzyszeniu. Na spotkanie przyszły 22 nowe osoby.
• W okresie marzec-czerwiec 2013 roku, członkinie grupy roboczej ds. monitoringu pracy zespołów interdycyplinarnych przeprowadziły badania ankietowe w powiecie kolskim. Pytania dotyczące funkcjonowania i efektywności pracy zespołów interdyscyplinarnych zostały wysłane urzędów gminnych w powiecie kolskim. Wyniki badań nadal są opracowywane, niebawem ukaże się raport.

KWIECIEŃ
• Stowarzyszenie Kobiet Konsola objęło matronatem kolejna odsłonę Monologów Waginy w Poznaniu.
W dniach 22.04 i 23.04 o godz. 19:00 w Strefie Kultywator można było zobaczyć kolejną interpretację spektaklu. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii V-Day, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet i wspieranie finansowe organizacji, które działają na rzecz zwalczania przemocy. V-Day pragnie bezpiecznego i szczęśliwego świata dla kobiet na całym świecie i domaga się natychmiastowego zaprzestania agresji, okrucieństwa i zadawania im bólu fizycznego i psychicznego. Uzyskany dochód został przekazany na TKOPD w Poznaniu w którym matki doświadczające przemocy mogą uzyskać wsparcie.
• Matki I Kwartału.
Stowarzyszenie Kobiet Konsola wsparło starania spontanicznie utworzonego ruchu Matek I Kwartału. Lobbowałyśmy wraz z Matkami za wprowadzeniem zmian w urlopie rodzicielskim obejmującym wszystkie dzieci urodzone w 2013r. Stanęłyśmy na stanowisku, że urlop opiekuńczy powinien być w pełni rodzicielski, a nie tylko macierzyński. Nie zgadzamy się na umniejszanie roli ojca w opiekowaniu się i wychowaniu swoich dzieci. Nie zgadzamy się także na jawną dyskryminację małych dzieci urodzonych w I kwartale 2013 roku. Uważamy, że należy zachować dotychczasową metodę wprowadzania ustaw dotyczących dzieci z jednego rocznika. Tak jak becikowe, tak jak obowiązek edukacyjny wprowadzany był rocznikowo, tak urlop rodzicielski powinien dotyczyć całego rocznika 2013.

MAJ
• W dniu 23 maja prezeska Aleksandra Sołtysiak-Łuczak w imieniu Stowarzyszenia Kobiet
Konsola wzięła udział w akcji Kongresu Kobiet RODZICE, PODZIELCE SIĘ URLOPEM. Prezeska wzięła udział w konferencji prasowej wraz z Dorotą Warakomską, Ambasadorem Szwecji, Piotrem Pacewiczem i Wandą Nowicką.
• W maju Stowarzyszenie Kobiet Konsola otrzymało dofinasowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt „Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć”. Projekt zaczął być realizowany w dniu 14 maja 2013 r. Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie: www.konsola.org.pl/16dni
CZERWIEC
• Stowarzyszenie kobiet KONSOLA zorganizowało wielkopolankom wspólny wyjazd na Kongres Kobiet w Warszawie (14-15 czerwca).
Prezeska Aleksandra Sołtysiak-Łuczak była prelegentką w panelu Dom, Praca, Życie- Partnerstwo.
• 16 czerwca został ogłoszony nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Szkolenia przeznaczone były dla lokalnych liderek i liderów z terenu Wielkopolski.

LIPIEC-SIERPIEŃ
• W terminach: 20-21 lipca, 10-11 sierpnia oraz 24-25 sierpnia zostały przeprowadzone szkolenia dla lokalnych liderek i liderów w ramach projektu „Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”. W szkoleniach wzięło udział 15 osób.
• 19 sierpnia Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA wsparło protest przeciw planom likwidacji Galerii Miejskiej Arsenał.
Arsenał to jedyna w mieście publiczna instytucja kultury poświęcona sztuce współczesnej oraz jedyna miejska galeria, która wspiera sztukę kobiet. Przekazanie zadań realizowanych przez Arsenał organizacji pozarządowej zaburzy ciągłość dotychczasowej działalności Galerii. Specyfika pracy organizacji pozarządowych polega na działaniu od projektu do projektu, a realizowane przez nie przedsięwzięcia często są podyktowane tematyką konkursów, co kłóci się z charakterem działania instytucji kulturalnej. Apelowałyśmy o zaniechanie próby likwidacji Galerii.

WRZESIEŃ
• 1 września rozpoczął się nabór na warsztaty WenDo w ramach projektu „Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”.
Otrzymałyśmy 71 zgłoszeń na 14 możliwych miejsc. Decydowała kolejność zgłoszeń.

PAŹDZIERNIK
• W dniach 26-27 października odbyły się warsztaty WenDo w ramach projektu „Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć” dla 14 uczestniczek.
• 23 października Prezeska Aleksandra Sołtysiak-Łuczak w imieniu Stowarzyszenia Kobiet Konsola wzięła udział w panelu „Przedszkole i szkoła- nowy rozdział w życiu dziecka, czyli jak wspierać i ułatwiać rodzinom dostęp do opieki i edukacji na najwyższym poziomie” w ramach Forum dla Rodziny w Kancelarii Rady Ministrów
• W październiku Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA przeprowadziło monitoring wielkopolskich lokalnych mediów. Monitoring został przeprowadzony na przykładzie: telewizji WTK, Radio Merkury , Głosu Wlkp., Gazety Wyborczej.
Wyniki na naszej stronie: http://konsola.org.pl/start/?IDN=285

LISTOPAD
• W dniu 14 listopada Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA współorganizowało II Wielkopolski Kongres Kobiet.
Wzięło w nim udział przeszło 400 kobiet . Odbyły się 3 panele : Równość i różnorodność w edukacji; Kobiety wielkopolskiej wsi; Kobiety w mediach. Panel Kobiety w mediach przygotowany został, oraz poprowadzony przez Prezeskę Stowarzyszenia Kobiet Konsola, Aleksandrę Sołtysiak – Łuczak, a w jego trakcie przedstawione zostały wyniki monitoringu wielkopolskich mediów przeprowadzonego przez członkinie Stowarzyszenia.
• 25 grudnia rozpoczęła się w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć fotograficzna kampania Stowarzyszenia Kobiet Konsola na temat przemocy wobec kobiet. Galerię fotografii powstałych w ramach kampanii można obejrzeć pod adresem: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711614698850522.1073741827.295366620475334&type=3

GRUDZIEŃ
• 4 grudnia odbyły się w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć warsztaty w consentu.
Consent czyli zgoda. Zgoda czyli dobra komunikacja. Czy rozmawianie o dotyku może nie być krępujące? A czy może być seksi? Dlaczego i po co rozmawiać o dotyku? Jak aktywnie się zgadzać i świadomie mówić nie? Czy seks to tylko działanie bez gadania? Czym jest komunikacja w intymnej sytuacji? Czym jest naruszenie czyjejś granicy cielesnej?
• 7 grudnia w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć odbył się maraton pisania listów w obronie praw kobiet: Nadieżdy Tołokonnikowej z Pussy Riot oraz Miriam López.
• 9 grudnia w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Regał Feministyczny tym razem poświęcony książce „Teorie wywrotowe” a dokładniej czarnemu feminizmowi i kobietyzmowi.
• 9 grudnia prezeska Aleksandra Sołtysiak-Łuczak w imieniu Stowarzyszenia Kobiet Konsola wzięła udział w panelu „Przedszkole za złotówkę ” w ramach Forum dla Rodziny w Poznaniu.
• W grudniu Stowarzyszenie wydało oświadczenie ws. wykładu księdza profesora Pawła Bortkiewicza na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz brutalnego potraktowania uczestniczek i uczestników happeningu. Treść oświadczenia na naszej stronie:
http://konsola.org.pl/start/?IDN=291
• W grudniu Stowarzyszenie wydało także oświadczenie ws placu Asnyka, którego treść dostępna jest na naszej stronie: http://konsola.org.pl/start/?IDN=293
Członkinie stowarzyszenia nadal są zaangażowane w lobbing na rzecz zmian na placu Asnyka. Rozmowy w władzami dzielnicy nadal trwają.
---

• Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA objęło matronatem projekt badawczy „Gender w podręcznikach”
Celem interdyscyplinarnego projektu badawczego jest rekonstrukcja i krytyczna genderowa analiza zawartości podręczników oraz podstaw programowych.

• Przez cały rok członkinie stowarzyszenia lobbowały u posłów, posłanek i ministry Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w celu szybkiej ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

konsola