2016-06-06(Archiwum)

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Kobiet Konsola za rok 2015

Styczeń

14 - 15.01- casting do spektaklu "Monologi Waginy" dla aktorek - amatorek.
Próby tańca do One Billion Rising - Nazywam się Miliard. OBR to międzynarodowa akcja, taniec/protest przeciw przemocy wobec kobiet i dziewczynek, w roku 2015 tematem przewodnim był protest przeciwko przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

Luty

13- 15.02 Festiwal V-Day - Dni Wykluczonych Ciał:
13.02
- Promocja i benefit na książkę Ekateriny Lemondżawy "Nr 56, Pamiętaj nazywam się Ekaterina" w klubie Zemsta.
- Monologi Rysowniczek, Wystawa feministycznych komiksów w Klubogalerii Ptapty.
14.02
- One Billion Rising - Nazywam się Miliard - One Billion Rising Poznań, taniec przeciwko przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnosciami na ul. Półwiejskiej w Poznaniu.
- Monologi Penisa w Centrum Kultury Zamek, spotkanie wokół kulturowych kodów męskości.
- "Monologi Waginy" - premiera w Teatrze Ósmego Dnia.
15.02
- "Ciała na Warsztat" - cykl spotkań wokół ciała w Centrum Kultury Zamek.
- "Moja wagina - moje prawa"- debata w klubie Zemsta.

Marzec

8.03 - Manifa pod hasłem " Dosć przekretów w sprawie alimentów"
12.03 - list otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz z postulatem zwiększenia skuteczności ściągania alimentów (wraz z innymi organizacjami).
31.03 - "Regał feministyczny" - spotkanie wokół książki Ingi Iwasiów "W powietrzu" w kawiarni Cicha Kuna.

Kwiecień

Powstaje Kalendarz Konsoli, w którym prezentujemy postaci znanych i mniej znanych kobiet, ważnych dla ruchu feministycznego w Polsce. Na pierwszej kartce z Kalendarza Irena Krzywicka. Kartki z Kalendarza publikujemy w internecie.
23-24.04 - współorganizowanie w Warszawie konferencji "Ekspertki.org" o potrzebie obecności kobiet w debacie publicznej.

Maj

Kalendarz Konsoli - Maria Morska
26.05 - spotkanie z Ewą Furgał i Natalią Saratą wokół raportu "Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania" (Fundacji Przestrzeń Kobiet) w Centrum Amarant w Poznaniu.
Zawarcie partnerstwa w projekcie "Gender i film" prowadzonym przez czeską organizację Centrum Kaspar z miasta Liberec.
Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów i młodzieży na problem dyskryminacji ze względu na płeć, przełamanie stereotypów płciowych i uprzedzeń poprzez odniesienie się do osobistych doświadczeń uczestników/uczestniczek projektu oraz ich wrażliwości genderowej.
30.05 - pierwsza wizyta przedstawicielek Konsoli w ramach projektu "Gender i film" w Centrum Kaspar w Libercu.

Czerwiec

Kalendarz Konsoli - Maria Konopnicka

Lipiec

Kalendarz Konsoli - Narcyza Żmichowska
9.07 - spotkanie w ramach projektu „Ekspertki.org” o potrzebie obecności kobiet w debacie publicznej, z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli mediów, Krytyki Politycznej, Instytutu Spraw Publicznych w Centrum Bukowska w Poznaniu.

Sierpień

Kalendarz Konsoli - Antonina Leśniewska

Wrzesień

Kalendarz Konsoli - Emilia Sczaniecka

Październik

Kalendarz Konsoli - Eliza Orzeszkowa
7.10 - "Regał Feministyczny", spotkanie wokół książki Magdaleny Kicińskiej "Pani Stefa" w Składzie Kulturalnym w Poznaniu.
23.10 - "Regał Feministyczny", rozmowa z Agata Araszkiewicz, autorką książki "Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym" w Składzie Kulturalnym.
23-24.10 Druga wizyta w ramach projketu “Gender i film” w Kaspar Centrum w Liberecu.
Dołączenie do listy organizacji będących w Sieci Herstorycznej w Polsce.

Listopad

Kalendarz Konsoli - Stanisława Przybyszewska
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Wzgledu Na Płeć:
Poznańska odsłona projektu “Scena dla twardziela”:
27.11 - projekcja filmu „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” w Centrum Amarant
28.11 - premiera spektaklu Teatru Forum dotyczącego kulturowych wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć.
28-29.11 - warsztaty dla chłopaków i mężczyzn dotyczące kulturowych wzorców męskości i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.
30 .11 - "Przemoc wobec migrantek i uchodźczyń a działania lokalne" w Centrum Bukowska - spotkanie na temat sytuacji migracyjnej Polski, a przede wszystkimi kobiet-migrantek i uchodźczyń w kontekście narażenia na przemoc oraz form pomocy.

Grudzień

Kalendarz Konsoli - Maria Julia ze Sławskich Wicherkiewiczowa
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Wzgledu Na Płeć:
1.12 - „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”, spotkanie z Magdalena Grabowską na temat badań dotyczacych przemocy seksualnej w Polsce prowadzonych przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER, Centrum Bukowska.
2.12
- ”art. 207 KK – znęcanie się nad osobą najbliższą. Monitoring śląskich sądów”, spotkanie zamknięte z Anną Chęc i Aliną Kulą z Fundacji Pozytywne Zmiany na temat raportu z monitoringu sądów ślaskich dla członkiń i członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
- "grrrl power! czyli Karioka Girls Rock Camp",spotkanie, prezentacja filmu, oraz wystawa na temat historii rockowych obozów dla dziewczyn na przykładzie projektu "Karioka GRC" Fundacji Pozytywne Zmiany i Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, Klub Zemsta.
3.12 -"Praca z osobami stosującymi przemoc", spotkanie otwarte z dr Katarzyną Wojnicką z międzynarodowej sieci WWP-EN (Work with Perpetrators EN)dla specjalistek/specjalistów działających i pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, siedziba Fundacji PCPS.
8.12 - warsztat "Consent czyli zgoda", przybliżenie idei zgody (consentu), zgody czyli dobrej komunikacji, prowadzenie Magdalena Szewciów, Centrum Amarant.

25 listopada-10 grudnia Kampania Przeciw Przemocy Seksualnej - kampania fotograficzna w internecie.konsola