2010-04-16(Archiwum)

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Kobiet Konsola za rok 2007

W tym roku największym osiągnięciem było nawiązanie współpracy z Babilądem i Muzą przy organizacji przeglądu kina kobiecego.
Więcej o tym, co działo się w 2007 poniżej...



20 Kwiecień – Spotkanie Promocyjne książki Queerowanie Feminizmu, wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Kultura dla Tolerancji, Kraków

Maj – Rozpoczęcie drugiej edycji Konkursu o Tytuł Niezwykłej Polki, Akcja Akacja



10 – 11 Maj, Festiwal FAQ – pokazy filmów, koncerty artystów z Niemiec i Kanady

1 Październik – Rozpoczęcie przeglądu kina kobiecego Babska Muza, we współpracy z Babilądem oraz Kinem Muza

27 Październik – Finał Konkursu o Tytuł Niezwykłej Polki, sadzenie drzewka Akacji w parku Cytadela

25 Listopad – 10 Grudzień– 16 Dni przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć – pokaz filmów w Babilądzie


konsola