2010-04-15(Archiwum)

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Kobiet Konsola za rok 2006

W tym niezwykle pracowitym roku największym naszym osiągnięciem był projekt Wprowadzenie do Gender Studies oraz konferencja Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?
Więcej o tym, co działo się w 2006 poniżej...Wprowadzenie do Gender Studies 2005/06

Cykl wykładów i seminariów. to już drugi taki projekt KONSOLI, obejmujący roczny cykl zajęć z zakresu Gender Studies w roku akademickim 2005/2006. Zajęcia odbywały się w środy, w godz. 17.00 - 20.00w siedzibie Fundacji "Sami Sobie", Stary Rynek 85. W ramach kursu uczestniczki i uczestników zapoznali/ły się z podstawami teorii feministycznych, gender studies oraz teorii queer. Sala z reguły pękała w szwach i prowadziliśmy/prowadziłyśmy bardzo ciekawe dyskusje.
Udział w cyklu był bezpłatny.
W roku 2006 odbyły się następujące zajęcia:
04.01.06 Kobiety w kinie: bohaterki, autorki, widzowie (dr Małgorzata Radkiewicz
18.01.06 Kobiety a ekonomia. Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy (dr Ewa Charkiewicz, dr Barbara Kalinowska-Nawrotek)
22.02.06 Kontrowersje wokół aborcji (Ola Solik). Dyskurs narodowy a aborcja (Katarzyna Gawlicz)
15.03.06 Literatura a feminizm (dr hab. Inga Iwasiów, Agnieszka Kozłowska)
29.03.06 Feminizm trzeciej fali (dr Agnieszka Graff)
12.04.06 Starsze kobiety w kulturze (dr Edyta Zierkiewicz, dr Izabela Kowalczyk)
26.04.06 Zmierzch bohaterów? Dekonstrukcja męskości w kulturze współczesnej (dr Mo-nika Szczepanik), Między kobietami, między mężczyznami. Kanon literatury, reprezenta-cja i polityka seksualności (Błażej Warkocki)

Koordynatorki projektu: Jowita Wycisk i Izabela Kowalczyk,
Współpraca: Natalia Pawlak.
Projekt sfinansowany przez Weltgebetstag der Frauen.

Manifa 8 marca

„Równość płac, wolność wyboru” – pod takim hasłem, 8 marca 2006 odbyła się manifestacja z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Manifa zorganizowana została w Poznaniu po raz trzeci. Około 300 osób wraz z organizatorkami i organizatorami - Inicjatywą 8 Marca przeszła ulicami Poznania.

17 maja 2006 - pierwsza w Poznaniu PORADNIA ANTYHOMOFOBICZNA

17 maja to Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią. Z tej okazji Stowarzyszenie Kobiet Konsola i Porozumienie Lesbijek LBT zorganizowało w centrum Poznania PORADNIĘ ANTYHOMOFORBICZNĄ. Nasze ekspertki doradzały poznaniakom i poznaniankom jak można wyleczyć się z nieprzyjemnej choroby jaką jest homofobia.

X Konferencja Feministyczna
"Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?",
19-21 maja 2006r., Centrum Kultury „Zamek”, Poznań

Koordynatorki projektu: Katarzyna Gajewska, Joanna Zakrzewska

Centrum Kultury Zamek bezpłatnie udostępniło salę na konferencję. Projekt sfinansowano dzięki grantom przyznanym przez Global Fund for Women oraz MamaCash.

Sprawozdanie z konferencji TUTAJSpotkanie w księgarni Bookarest

1 września - spotkanie "Zjawiska queerowe. O bieżących zastosowaniach terminu queer jako czynnika w przestrzeni miejskiej, terminu ambicji homonormatywnych i zmiennej kulturowej" z udziałem gości z Hamburga i Bremy: Thomasa Boekera, Ulfa Tregera i Christiane Wehr.

koordynatorka: Katarzyna Gajewska


Lesbian empowerment 2 (wrzesień-grudzień)

Projekt aktywizujący, składający się z serii warsztatów, adresowany do kobiet o orientacji homo- i biseksualnej które chciałby rozpocząć działalność na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i lesbijek. W projekcie wzięło udział 10 kobiet z różnych stron Polski. W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty:
Warsztat 1: Dzień 1 - Przeciwdziałanie dyskryminacji Dzień 2 - Coming out
Warsztat 2 : WenDo-Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt
Warsztat 3: Prawo antydyskryminacyjne
Warsztat 4: Zdobywanie funduszy

Koordynatorka projektu: Monika Serkowska
Projekt sfinansowany przez ASTRAEA Lesbian Foundation for Justice

Akcja Akacja – koordynacja w województwie wielkopolskim, akcja ogólnopolska

AKCJA AKACJA polega na wyróżnianiu kobiet, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. W znanych miejscach publicznych, skwerach i parkach miejskich, dla każdej zwyciężczyni zasadzimy drzewko akacji - symbol rozwoju i wkładu kobiet w środowiska lokalne. Mamy nadzieję, że po kil-ku latach w wielu miastach Polski powstaną całe akacjowe aleje, będące żywym świadectwem uczestnictwa kobiet w życiu publicznym.

AKCJA AKACJA realizowana jest przez Fundację "Partners: Polska we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Akcja ma charakter lokalny - nominacje i sadzenie akacji odbywa się w każdym województwie - a także ogólnopolski - podsumowanie, gala finałowa i wizyta studyjna dla zwyciężczyń odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2006 roku. Patronat honorowy nad AKCJA AKACJA objął Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) - Polska.

koordynatorka: Katarzyna Gajewska

Materiały audiowizualne, publikacje i spotkania w edukacji rozwojowej (listopad-grudzień)

Projekt z zakresu edukacji globalnej. Obejmował następujące elementy:
• warsztaty nt. praw człowieka, demokracji i mniejszości
• współorganizację 4. Objazdowego Festiwalu Filmowego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Prawa Człowieka w Filmie”
• nabycie praw i dystrybucję filmu "Niebieskoocy"
• wydanie podręcznika do prowadzenia zajęć w oparciu o film "Niebieskoocy" w organizacjach
• wydanie broszury "Kulturowy Savoir-vivre"

Koordynatorka projektu: Monika Serkowska
Projekt sfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu po-mocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.

Współorganizacja - OBJAZDOWY FESTIWAL FILMOWY HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA – PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE (13 – 16 listo-pada 2006)

W ramach festiwalu odbyły się projekcje 17 filmów dokumentalnych na temat praw człowieka (16 godzin zegarowych projekcji). Do wygłoszenia referatów, udziału w spotkaniach i dyskusjach zostały/li zaproszone/ni: Halina Bortnowska (Komitet Helsiński w Polsce), dr Beata Kowalska (UJ), Katarzyna Gawlicz (UWr), grupa Kobiety w Czerni, Karol Kujawa (WH UAM), Robert Kuwałek (dyrektor Muzeum w Bełżcu), prof. Roman Wieruszewski (Poznańskie Centrum Praw Człowieka), Mirosław Śmieiński i Małgorzata Lamperska (AI), Jarosław Lange (NSZZ „S”– Wielkopolska) i in. Zostało także zorganizowane wspólne wydarzenie w ramach Dni Równości i Tolerancji i Festiwalu „Prawa Człowieka w Filmie” tj. dyskusja panelowa pt.: „Państwo strażnikiem cnoty i zbawienia obywateli?” z udziałem dr hab. Magdaleny Środy i dr Tadeusza Bartosia.
Ponadto wydaliśmy Gazetę festiwalową i zorganizowaliśmy Forum Organizacji Poza-rządowych.
Po raz pierwszy, raczej na zasadzie eksperymentu, zorganizowałyśmy możliwość zostawienia pod opieką dziecka na czas projekcji filmowych.
Wśród organizatorów/ek lokalnych były i byli: Grupa Nieformalna Ulica Siostrzana, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie "Jeden Świat", Instytut Filozofii Uniwersy-tetu im. A.Mickiewicza, Teatr Ósmego Dnia, Amnesty International, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przyjaciele", Klub Filmowy WSNHiD Filmokrąg, Fundacja AdArte, Kobiety w Czerni.
Wśród sponsorów znalazły się: Stowarzyszenie Kobiet Konsola (Projekt współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenie "Jeden Świat", klub filmowy Filmokrąg Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przyjaciele", Sklep górski "Taternik".
Podobnie jak w roku poprzednim znów Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w Festiwalu wzięło udział około 1200 – 1500 osób.

Współorganizacja - 16 Dni Przeciw Wobec Kobiet (25 listopada – 10 grudnia)


W ramach Akcji odbyły się:
Akcje plakatowe (ok. 300 sztuk) i ulotkowe (ok. 1000 szt.), skierowane zarówno do osób, które doświadczają przemocy, jak i do świadków/kiń i sprawców/czyń.
WenDo – warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt.
Akcja zapalenia zniczy pamięci ofiar AIDS i akcja ulotkowa na ulicy, w kawiarniach i pubach na temat zagrożeń związanych z przemocą wobec kobiet i AIDS.
Happeningi skierowane do mężczyzn, które odbyły się 6 grudnia na kilku uczelniach wyższych w Poznaniu – w rocznicę masakry w Montrealu. To wydarzenie stało się bezpośrednim impulsem do powstania ruchu Mężczyzn na rzecz Zmiany, mężczyzn przeciwko przemocy mężczyzn wobec kobiet i White Ribbon Campaign.
W dniach 4 i 7 grudnia, dzięki gościnności Klubokawiarni Meskal i zasobom Stowarzyszenia Kobiet Konsola odbyły się projekcje filmów "Delikatnie nas zabijają III. Obra-zy kobiet w reklamach" i „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” oraz spotkania dyskusyjne poświęcone wizerunkom kobiet i mężczyzn w mediach, konstruowaniu kobiecości i męskości, budowaniu opartych na przemocy relacji między płciami w społeczeństwach patriarchalnych.
Udało nam się także zorganizować podobne spotkanie w jednym z poznańskich lice-ów.
Poznańska kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy wobec kobiet” zakończyła się marszem „Odzyskać noc”, który przeszedł głównie ulicami dzielnicy Wilda. Marsz „Odzyskać noc” niesie ze sobą przekaz: Jesteśmy po zmroku na ulicy, bo mamy prawo tu być! To przemoc musi być powstrzymana! Kobiety muszą pokazać, że nie będą dłużej akceptować istniejącej sytuacji.
We wszystkich wydarzeniach, akcjach wzięło w sumie udział około 200 osób.
Wśród organizatorów/ek lokalnych były i byli: Grupa Nieformalna Ulica Siostrzana, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Amnesty International, Kobiety w Czerni, Ugrupowanie Feministyczno-Anarchistyczne oraz osoby niezrzeszone.

WenDo – Warsztaty Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt


Zorganizowałyśmy 2 warsztaty WenDo w których udział wzięło w sumie 15 kobiet.

Ponadto:
• Wsparłyśmy organizacyjnie Grupę Nieformalną „Ulica Siostrzana” w projekcie "Wzmocnienie potencjału i stabilności grupy nieformalnej Ulica Siostrzana" oraz w uzyskaniu dotacji na kolejny obóz feministyczny w 2007 roku
• Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Konsola weszły w skład Komitetu Organizacyjne-go Dni Równości i Tolerancji organizującego w Poznaniu III Dni Równości i Tolerancji w dniach 16-20 listopada
• Kontynuowałyśmy sprzedaż i dystrybucję książek „W poszukiwaniu małej dziewczyn-ki” i „Kobiety w kulturze popularnej”, „Kobiety, feminizm i media”
• Powiększyłyśmy księgozbiór czytelni Gender Studies o około 30 nowych pozycji.


konsola