Wizją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest Polska w której kobiety i mężczyźni mają równe prawa i równe szanse.
Polska, a w szczególności Poznań i Wielkopolska, w której nie ma dyskryminacji oraz przemocy ze względu na płeć.


Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
- zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć,
- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
- upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet,
- propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.


Stowarzyszenie zarejestrowano 11 października 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ale jego założycielki (Izabela Kowalczyk, Marta Maciejewska, Justyna Magdziarz, Klaudia Snochowska-Gonzales, Katarzyna Spychalska) działały jako grupa nieformalna już od 1997 roku.

Nasze najważniejsze dokonania to:
- zorganizowanie 10 ogólnopolskich konferencji,
- publikacja 5 książek,
- 2 wydania informatora „Pomoc kobietom – ofiarom przemocy. Przewodnik po instytucjach Poznania i okolic”,
- założenie Czytelni Konsoli, która działa w WSNHiD,
- zorganizowanie 2 rocznych cykli wykładów „Wprowadzenie do Gender Studies”,
- zorganizowanie grupy wsparcia dla kobiet o orientacji homo- i biseksualnej,
- zorganizowanie grupy wsparcia dla osób transseksualnych,
- zorganizowanie 2 cykli warsztatów Lesbian Empowerment,
- organizowanie warsztatów antydyskryminacyjnych,
- organizowanie warsztatów WenDo-Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt,
- udział w kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet,
- organizacja Manif 8 marca,
- realizacja projektu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej”,
- współorganizacja Objazdowego Festiwalu Filmowego „Prawa Człowieka w Filmie”,
- organizowanie Akcji-Akacja w Poznaniu,
- organizowanie kampanii V-Day i Tygodnia Waginy w Poznaniu,
- zrealizowanie projektu "Szkoła Liderek Animacji Kultury - SzLAK",
- zrealizowanie projektu "Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć".

Jeśli popierasz naszą działalność, i chcesz nam pomóc, możesz to zrobić wpłacając darowiznę na nasz numer konta: 71 1540 1056 2105 8300 6258 0001 albo przekazując do naszej czytelni książki.


Women's Association Konsola is a feminist organization based in Poznań, in Western Poland. We advocate for women's rights, non-violence and awareness-raising through feminist publications, holding seminars and conferences on gender-based violence, women's equality and lesbian empowerment. We are also dedicated to feminist activism and organized numerous public demonstrations, actions and campaigns.
__________________________________________________________

Жіноча асоціація Консола - це феміністична організація з міста Познань, що на заході Польщі. Ми виступаємо за права жінок, відмову від насильства та просвітництво через феміністичні публікації, проведення семінарів і конференцій на тему ґендеризованого насильства, жіночої рівності та розкріпачення лесбійок. Ми також займаємося феміністичним активізмом і організовуємо численні демонстрації, акції та кампанії.
___________________________________________________________

Женская ассоциация КОНСОЛА / Консола - это феменистская организация, которая находится в Познани, в западной Польше. Мы выступаем за права женщин, понимание и осознание проблемы неравенства, и против насилия. Свои идеи и принципы мы пропагандируем с помощью публикаций, проведения семинаров и конференций по вопросам насилия относительно женщин, женского равенства, и поддержанием движения лесбиянок. Мы также направляем наши усилия на феменистский активизм и организацию многочисленных демонстраций, акций протеста и общественных движений.