WSPIERAJĄ NAS


* Konsola jest partnerką merytoryczną w projekcie "Gender i film" prowadzonym przez czeskie stowarzyszenie Centrum Kašpar, o.s. z Liberec.
* "Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć” to projekt Stowarzyszenia Kobiet Konsola współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

* W roku 2011 Konsola otrzymała dofinansowanie projektu Szkoła Liderek Animacji Kultury z Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange.


W latach 2008-2010 Stowarzyszenie Kobiet Konsola realizowało swoje cele statutowe dzięki wsparciu instytucjonalnemu od Global Fund for Women. Wsparcie obejmowało dofinansowanie na:
- prowadzenie biura stowarzyszenia
- stworzenie nowej strony internetowej stowarzyszenia
- działalność bieżącą stowarzyszenia


Do tej pory wsparły nas także:

Fundusz Organizacji Pozarządowych
MamaCash
Network of East-West Women
Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA
Astraea Foundation
Heinrich Boell Foundation
Fundacja im. Róży Luksemburg
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Weltgebetstag der Frauen German Committee
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Centrum Kultury "Zamek"