2011-03-14(Aktualności)

Konferencja w ramach akcji "Daphne - nie do pobicia"
19. marca 2011 godz. 10:30
Sala im. Rydygiera Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego 49

10:30 - Eksperymentalne warsztaty psychologiczne - Marlena Łoszyńska - członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola.

12:00 - "Ofiara przemocy w praktyce lekarskiej" - wykład - dr n. med. Sławomir Wiśniewski. Pracownia Hemogenetyki UM.

12:30 - Przerwa kawowa

12:45 - Pokaz filmu "Niebieskoocy"
Film przedstawia przebieg doświadczenia, jakie przeprowadziła w 1995 roku Jane Elliott walcząca przeciwko rasizmowi w Stanach Zjednoczonych.

13:50 - Dyskusja

wstęp wolny!
zapraszamy


*Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kodeks Karny Postępowania Karnego. Stan prawny na dzień 1 września 2009 r.

PROWADZACA: Marlena Łoszyńska - pomysłodawczyni oraz koordynatorka seminariow dotyczących samoobrony dla kobiet. Prowadzi rownież grupę wspierającą ofiary przemocy. Pracuje z ofiarami przemocy, prowadzi liczne wyklady i warsztaty mające na celu przybliżenie tematu przemocy.


konsola