2011-03-22(Aktualności)

W ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego” WRK zaprasza mieszkańców Wielkopolski,
bez względu na status społeczny i ekonomiczny, do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Porady Prawne odbywać się będą w dniach:

Poniedziałek: 10:00-16:00
Wtorek: 15:00-18:00
Środa: 12:00-18:00

Na ul. SZEWSKIEJ 9 w POZNANIU

Zgłoszenia telefoniczne: 61 624 28 92 lub osobiste w wyżej wymienionych godzinach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


konsola