2011-05-06(Aktualności)

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na dwusemestralne interdyscyplinarne studia podyplomowe "GENDER STUDIES". W Radzie Programowej naszych studiów zasiadły wybitne feministki i działaczki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji: Zdzisaława Janowska, Barbara Labuda, Wanda Nowicka, Elżbieta H. Oleksy, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa oraz Danuta Waniek.

Ten wysokiej jakości program daje możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu gender studies, których celem jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego ze względu na płeć, rasę, wiek, wyznanie, itp. oraz krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać.

Program studiów powstał zainspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o różnorodności, odmienności i tożsamości. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans oraz gender mainstreaming. To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.

REKRUTACJA na studia podyplomowe "GENDER STUDIES" rozpoczyna się już 1 kwietnia 2011 r.Zainteresowanych prosimy także o kontakt pod adresem genderstudies@uni.lodz.pl.

Studiuj z nami GENDER STUDIES!

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 5a, pokój 9 lub 40
90-131 Łódź
tel.: 42 6354258 / 42 6354328
e-mail: genderstudies@uni.lodz.pl
www.gender-studies.pl

Ośrodek prowadzi także studia magisterskie II stopnia:

Międzynarodowe Gender Studies (MGS) to wysokiej jakości program skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami tożsamości społeczno-kulturowej, obywatelstwa, mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych, zjawiskami migracji we współczesnym świecie, problematyką wojny i przemocy, wzajemnymi zależnościami pomiędzy płcią, rasą, etnicznością i klasą społeczną oraz rolą mediów i kultury w życiu międzynarodowym. Studia są prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet (ON-BPK), który powstał, jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, w roku 1992 i odtąd prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

Studiując u nas, możesz również skorzystać z oferty wyjazdowej Programu Erasmus. Studia za granicą, to nie tylko wspaniałe doświadczenie, ale również szansa na znalezienie lepszej oferty pacy zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju. Dodatkowo proponowany przez nas program studiów przygotowuje studentów do aplikowania oraz podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, poszukujących specjalistów w zakresie problematyki gender. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet UŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Lindleya 5a, I piętro, pokój 40) oraz odwiedzenia naszej strony internetowej: www.gender.uni.lodz.pl/.

konsola