2011-05-23(Aktualności)

Zapraszamy do lektury artykułu napisanego przez członkinię Stowarzyszenia Kobiet Konsola, Aleksandrę Sołtysiak, na temat ustawy żłobkowej oraz problemu, jaki mają rodzice małych dzieci mieszkający w Poznaniu.

Fragment artykułu: W lutym tego roku prezydent RP, Bronisław Komorowski, podpisał tzw. Ustawę żłobkową. Ekonomiści oraz środowiska feministyczne uznały tę ustawę za sukces, bowiem wprowadziła ona elastyczne formy opieki nad dziećmi do lat 3. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie takich rozwiązań, by rodzice mogli bez przeszkód powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i ojcowskim. (...) Obecnie w Poznaniu jest 14 placówek (4+10 filii). Według stanu na 15 lutego 2011 r. do placówek zapisanych było 1212 dzieci, a oczekujących jest 1619. Na podstawie uchwały z 2005 r. do poznańskich żłobków uczęszcza 83 dzieci z gmin ościennych. W programie tym zapisane zostało, iż żłobek prywatny kosztuje średnio 691,70 złotych. Stwierdzono też, że opłata za prywatne żłobki waha się w granicach od 300 zł do 1300 złotych. Nie doprecyzowano, że te żłobki prowadzą elastyczne formy opieki i że można zostawić w nich dziecko na 1-2 godziny i właśnie wtedy opłata wynosi 300 złotych. Wydział zdrowia powołuje się na badania wykonane przez firmę INDEKS – nie upublicznione, mamy obietnicę zapoznania się z nimi od pani dyrektor.

Cały tekst można przeczytać TUTAJ.

konsola