2011-05-23(Aktualności)

Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki: „Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy”

30 maja (poniedziałek), godz. 17.00 - 19.00, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Kutrzeby 10, (sala 340), Poznań

Książka została wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Izabeli Jarugi-Nowackiej w katastrofie pod Smoleńskiem. Napisana przez jej przyjaciół i współpracowników, traktuje o dorobku politycznym i społecznym tej wybitnej postaci, wicepremierze i ministrze polityki społecznej, posłance, feministce i obrończyni praw człowieka.

W spotkaniu udział wezmą:
Marek Balicki – poseł na Sejm RP, współautor tekstu pt. „Seksualność po polsku”; wraz z Izabelą Jarugą-Nowacką działał m.in. na rzecz edukacji seksualnej i dostępu do środków antykoncepcyjnych;
Anna Kamińska – autorka tekstu pt. „W pracy bez dyskryminacji”, działaczka na rzecz równości i różnorodności, członkini Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Izabeli Jarudze-Nowackiej;
Beata Maciejewska – wydawczyni książki, prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, autorka tekstów, działaczka społeczna i polityczna;
Aleksandra Sołtysiak – członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola, działaczka społeczna.

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają egzemplarz książki.Spotkanie współorganizują:
Wydawca: Fundacja Przestrzenie Dialogu
Partner projektu: Fundacja im. Róży Luksemburg
Partnerzy lokalni: Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Serdecznie zapraszamy!


O książce Drogi równości
Projekt książki Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy powstał w bardzo krótkim czasie, przy zaangażowaniu wielu przyjaciół Izabeli Jarugi-Nowackiej i osób, które z nią najbliżej współpracowały. Fundacja im. Róży Luksemburg bez wahania udzieliła pomocy w jej realizacji, a Fundacja Przestrzenie Dialogu ma zaszczyt być jej wydawcą. Dzięki temu możemy dziś zaprezentować Państwu tę szczególną publikację, która jest zarówno wyrazem wspomnień i żalu po stracie wspaniałego człowieka i znakomitej polityczki, jak i próbą kontynuacji działalności Izabeli Jarugi-Nowackiej. Książka nie mówi bowiem wyłącznie o przeszłości, ale otwiera drogę do tego, by inni, kobiety i mężczyźni, mogli z postawy Izabeli Jarugi-Nowackiej czerpać inspirację dla własnych planów i dążeń.

Kilkanaście osób, z którymi współpracowała Izabela Jaruga-Nowacka, m.in. Wanda Nowicka, Robert Biedroń, Jolanta Plakwicz, Marek Balicki, Magdalena Środa i Krzysztof Kwater, kreśli w swoich tekstach katalog jej wartości, postaw i wyborów.

Polityka była dla Izy strategią pomocy dla najsłabszych, a nie tylko strategią sukcesu dla najbardziej aktywnych. Kiedy większość polityków interesowała się przede wszystkim ekonomią i wzrostem gospodarczym, Iza należała do wyjątków – zajmowała się społeczeństwem. W swoich poglądach łączyła pragmatyzm z idealizmem, bo – co trzeba przyznać – bez idealizmu ani w polityce, ani w świecie nie uda się nic zmienić.

Przekazując czytelniczkom i czytelnikom zapisany w tej publikacji katalog wartości, ale też owo szczególne widzenie rzeczywistości, w którym pragmatyzm nie przesłania najważniejszych celów, które daleko poza niego wykraczają, liczymy na to, że dorobek Izabeli Jarugi-Nowackiej stanie się dla nich nie tylko przedmiotem refleksji, ale czymś więcej, co zaważy na ich własnych działaniach i odważnych wyborach. Że stanie się swoistym przewodnikiem: jak uprawiać politykę, by wypełniać ją sensem.

W maju i czerwcu organizujemy prezentację książki w piętnastu miastach Polski, z udziałem redaktorek oraz autorów i autorek książki, m.in. na Festiwalu TRANSEUROPA w Lublinie i na Queerowym Maju w Krakowie, na otwartych spotkaniach m.in. w Gdyni, Wrocławiu, Szczecinie i Koszalinie. Osoby uczestniczące w spotkaniach otrzymają jej egzemplarz.


Wszelkie informacje o książce: Beata Maciejewska
beata.maciejewska@przestrzeniedialogu.org lub tel. 609 770 793
Kontakt w sprawach organizacyjnych: biuro@przestrzeniedialogu.org


___________
Książka Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy, pod redakcją Beaty Maciejewskiej, Katarzyny Kądzieli i Zuzanny Dąbrowskiej, ukazała się w kwietniu 2011 r. nakładem Fundacji Przestrzenie Dialogu, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.


konsola