2011-05-28(Aktualności)

W związku z planowanymi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych podwyżkami opłat za żłobki, członkinie i członkowie Stowarzyszenia Kobiet Konsola oraz Stowarzyszenia My-Poznaniacy, Federacji Anarchistycznej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przeprowadzą w niedzielę 29 maja od godz. 12.45 na Ostrowie Tumskim akcję protestacyjno-informacyjną.

Okazją do poinformowania mieszkańców Poznania i wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych podwyżek będzie Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, organizowany za publiczne pieniądze przez Urząd Miasta Poznania oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Nie zgadzamy się na podwyższanie opłat, gdyż decyzja ta uderzy przede wszystkim w kobiety samodzielnie wychowujące dzieci i osoby o najniższych dochodach oraz ludzi młodych, borykających się często z problemami na rynku pracy.

Wzywamy Władze Poznania do opracowania programu polityki społecznej, który będzie wspierał osoby najuboższe i stworzy szanse dla młodych ludzi chcących mieszkać w naszym mieście i mieć dzieci. 70 proc. Poznaniaków wyraża potrzebę zakładania tanich żłobków publicznych i wspierania już istniejących. Priorytetem polityki samorządowej powinny być nie Euro2012, murawy i stadiony, lecz wychowanie przyszłych pokoleń .

Zapraszamy do udziału w naszej akcji, a także do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania. Kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie 30 czerwca.
konsola