2011-06-02(Aktualności)

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Poznań doczekał się "Genderów"!

Kierowniczka: dr Agnieszka Gajewska
Czas trwania: 2 semestry
Termin rozpoczęcia: październik 2011

Podyplomowe Gender Studies
Collegium Maius pok. 57
ul. Aleksandra Fredry 10
61–701 Poznań

Tel.: 61 829 46 93
e-mail: gender.studies@amu.edu.pl
www.gender.amu.edu.pl
Charakterystyka:
Poznaj zagadnienia związane ze studiami genderowymi w szerokim spektrum dyscyplin naukowych, m. in.: socjologii, psychologii, filozofii, teologii, historii, filologii czy pedagogice. Rozszerz swoją wiedzę na temat znaczenia kulturowych ról płci w przestrzeniach społecznych od życia prywatnego po politykę.

Studia genderowe pozwalają uświadomić różnice związane z traktowaniem osób lub pewnych grup społecznych ze względu na kwestie kulturowych definicji tożsamości związanych z płcią, rasą, wyznaniem, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną oraz zrozumieć mechanizmy wykluczenia i dyskryminacji. Studia te są niezbędne do zdobycia kompetencji dotyczących sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych.

Podyplomowe Gender Studies przygotują Cię do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych (mniejszości seksualnych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych), mniejszości narodowych i etnicznych, w ośrodkach prowadzących badania nad równością, dyskryminacją, monitorujących treści medialne dotyczące kobiet i mężczyzn, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się wdrażaniem praktyk równościowych.

konsola