2011-07-13(Aktualności)

Projekt ten, współfinansowany przez Fundację Orange, trwający od stycznia do maja 2011, zakończył się wydaniem dwóch publikacji. Publikacje są dostępne jedynie w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania z naszej strony internetowej. Z zawartości można korzystać na licencji Creative Commons, Uznanie autorstwa 3.0 Polska. (Więcej informacji tej o licencji TUTAJ.)

Podręcznik Liderki Animacji Kulturyoraz Album Dobrych Praktyk.

Projekt miał na celu wyposażenie dziewcząt w wieku od 16 do 22 roku życia, mieszkające i uczące się w województwie wielkopolskim, w umiejętności, wiedzę i motywację niezbędną do samodzielnego podejmowania inicjatyw kulturalnych na gruncie lokalnym. SzLAK ma przyczynić się do zwiększenia świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze wśród młodzieży, w szczególności wśród dziewcząt.

konsola