2011-08-08(Aktualności)

Już 17 i 18 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpocznie się III Europejski Kongres Kobiet – jedno
z najważniejszych wydarzeń tegorocznej prezydencji w UE.

W trakcie Kongresu będziemy dyskutować o kluczowych wyzwaniach, stojących przed Polską i współcze­snym światem ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących kobiet.

W ciągu dwóch dni odbędzie się kilkanaście paneli o różnorodnej tematyce wśród nich m.in.:

- Henryki Bochniarz (panel O trendach w ekonomii, przeszkodach w rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed Europą)

- Jolanty Kwaśniewskiej (Kobieta nie jest rzeczą! – debata
o przemocy domowej i handlu kobietami)

- Kazimiery Szczuki (Historie kobiet: Opowiedz mi o swoim życiu. Rodzina, kariera, „ja”).

W panelach uczestniczyć będą również m.in. Danuta Hübner, Krystyna Janda, Marta Meszaros oraz goście zagraniczni.

Zarejestrować można się TUTAJ.Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Kongres Kobiet narodził się w 2009 r., w 20. rocznicę politycznej i ekonomicznej transformacji w
Polsce. Miał na celu rzucenie światła na ogromny udział kobiet w przemianach
społeczno-gospodarczych, podkreślenie ich roli w budowaniu no-woczesnej Polski oraz diagnozę ich
obecnej sytuacji i nakreślenie kierunków zmian. Kobiety mają bowiem w Polsce równe z mężczyznami
prawa, ale nie mają równych szans i możliwości. Choć są lepiej wykształ-cone, to jednak nie mają
równego dostępu do rynku pracy, karier, władzy, dobrobytu oraz bezpieczeństwa. Są także często
ofiarami dyskryminacji, biedy, przemocy, handlu. Trzeba to szybko zmienić, by konstytucyjny zapis
równości stał się faktem.

Wśród 200 postulatów, sformułowanych przez Kongres Kobiet, za najważniejszy uznałyśmy parytet
płci na listach wyborczych. Pod obywatelskim projektem ustawy Kongres zebrał ponad 150 tys.
podpisów. Przepisy, gwarantujące co najmniej 35% miejsc na listach wyborczych kandydatom danej
płci, weszły już w życie, podobnie jak tzw. „ustawa żłobkowa” – kolejny sukces Kongresu. Pozostało
jeszcze 198 postulatów.

Dziś Kongres Kobiet to największy ruch społecz-ny w Polsce, który gromadzi kobiety i mężczyzn
o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk i stron Polski. Istnieje
również Stowarzyszenie Kon-gres Kobiet. W skład Rady Kongresu wchodzi 200 prominentnych
i aktywnych kobiet, są tam polityczki, naukowczynie, przedsiębiorczynie, działaczki społeczne,
ministro-wie, kobiety kultury, dziennikarki, feministki, kobiety z lewej i prawej strony sceny po-
litycznej. Kongresowi patronują między innymi: Henryka Bochniarz, Jolanta Fedak, Małgorzata
Fuszara, Agnieszka Graff, Danuta Hübner, Maria Janion, Henryka Krzy-wonos, Jolanta Kwaśniewska,
Magdalena Środa, Małgorzata Tusk, Danuta Wałęsa.

„Quo vadis Polsko, quo vadis świecie, quo vadis kobieto?” - III Europejski Kongres Kobiet będzie
jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. 17 i 18 września
spotkamy się ponownie w gościnnych murach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, by dyskutować
o kluczowych wyzwaniach, stojących przed Polską i współcze-snym światem.

konsola