2010-05-23(Aktualności)

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "Płeć. Polityka. Wybory", organizowanej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pod patronatem
Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej „KoMar”.
Konferencja odbędzie się 27 maja 2010 r.
Zamiarem Organizatorek konferencji jest zwrócenie uwagi studentek i studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a szerzej studentek i studentów nauk społecznych na zagadnienie płci w polityce.


Mamy nadzieję, poruszyć kwestie stereotypów mówiących o tym, że dzięki kobietom „polityka jest/będzie ładniejsza i milsza”, poddać analizie historię obywatelskiego projektu ustawy popierającej wprowadzenie parytetu na listach wyborczych, przedstawić rolę Kongresu Kobiet Polskich w aktywizacji kobiet, ale także jej negację w treści stanowisk krytycznych wobec wprowadzenia parytetów i kwot na listach wyborczych. Mamy nadzieję, że Uczestniczki i Uczestnicy konferencji przedstawią ponadto
takie zagadnienia, jak: wizerunek kobiety polityka – stereotypy, mity, fakty; dokonają analizy wizerunków wybranych kobiet polityków w Polsce; scharakteryzują partycypację kobiet
w organach samorządu terytorialnego. Powyższe zagadnienia są przykładowymi tematami wystąpień, a Organizatorki konferencji otwarte są na wszelki własne pomysły, idee, tematy Uczestniczek i Uczestników.
Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia czynnego udziału – wystąpienia na konferencji, prosimy przesyłać pod adres e-mail: kobiety.polityka@gmail.com.
Z poważaniem
Komitet Organizacyjny (w składzie):
Joanna Kałużna
Eliza Kania

konsola