2011-09-13(Aktualności)

System demokratyczny działa
prawidłowo jedynie wówczas, gdy
cieszy się wysokim poziomem
uczestnictwa wszystkich obywateli
i obywatelek
. Uczestnictwo
w wyborach ma fundamentalne
znaczenie dla równości. Niskie uczestnictwo prowadzi do nierównej
reprezentacji i nierównego politycznego wpływu. Dlatego nasze
stowarzyszenie zachęca wszystkich poznaniaków i poznanianki do
świadomego i aktywnego uczestnictwa w wyborach!
Wasz głos ma znaczenie!


Stowarzyszenie Kobiet Konsola szczególnie zachęca poznanianki do
wzięcia udziału w wyborach. Według badania prof. Renaty
Siemieńskiej oraz raportu Feminoteki prawie połowa kobiet nie
głosuje. Kobiety głosują rzadziej niż mężczyźni (5-10%). Badania
pokazują, iż kobiety uważają, że nie znają się na polityce.

Polecamy Wam stronę Kobiety na wybory! gdzie znajdziecie więcej informacji jak wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnie, lub jeśli mieszkacie poza miejscem zameldowania!

Polecamy także stronę kampanii Masz głos. Masz wybór.
Możesz zaangażować się w kampanię i namówić znajomych, rodzinę do wzięcia udziału w wyborach.
konsola