2011-10-07(Aktualności)

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Kobiet Konsola jest częścią projektu Sieć „Równość
i różnorodność praktycznie”.

• W ramach projektu tworzona jest branżowa sieć organizacji działających na rzecz grup dyskryminowanych lub zagrożonych dyskryminacją ze względu na różne przesłanki. W ciągu dwóch najbliższych lat sieć będzie wypracowywała rozwiązania
i rekomendacje, które ułatwią wprowadzenie równości
i różnorodności do działań administracji publicznej. Obecnie Sieć skupia 25 organizacji.

• Głównymi celami sieci są: współpraca organizacji związanych
z grupami doświadczającymi dyskryminacji i pracujących na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, jak również wzmocnienie jakości współpracy w/w organizacji z administracją publiczną. Powyższe działania uwzględniać będą szeroką perspektywę antydyskryminacyjną, co oznacza dążenie do zmiany jednowymiarowego działania na rzecz grup doświadczających dyskryminacji, na rzecz kompleksowego wsparcia, uwzględniającego możliwość doświadczenia dyskryminacji wielokrotnej.
• W ramach Sieci powstaną cztery grupy, których zadaniem będzie wypracowanie konkretnych produktów:

1. Grupa „Perspektywa antydyskryminacyjna w politykach zatrudnienia oraz nauki
i edukacji”, która przygotuje ekspertyzę na temat uwzględniania szerokiej perspektywy antydyskryminacyjnej w politykach zatrudnienia oraz nauki i edukacji;

2. Grupa „Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracją publiczną”, która opracuje metody działania
i dobre praktyki w obszarze współpracy
z administracją publiczną;

3. Grupa „Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej”, która opracuje standardy działania i zasady etyczne współpracy NGO z administracją publiczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;

4. Grupa „Program dwudniowego szkolenia dla administracji publicznej
nt. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu oraz nauce i edukacji”, która opracuje w/w program szkolenia.

Obecnie Sieć skupia 25 organizacji:

1. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Białystok

2. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa

3. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław

4. Fundacja Autonomia, Kraków

5. Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa

6. Fundacja Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi

7. Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa

8. Fundacja Gender Centre, Warszawa

9. Fundacja Synergia, Opole

10. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa

11. Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa

12. Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki

13. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa

14. Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wrocław

15. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa

16. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

17. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań

18. Stowarzyszenie Kobieta na Plus, Ruciane Nida

19. Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa

20. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa

21. Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Victoria, Rzeszów

22. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, Warszawa

23. Stowarzyszenie Promocji Wielkulturowości interkulturalni.pl, Kraków

24. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice

25. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Krakówkonsola