2011-11-05(Aktualności)

Program Prawa i Instytucji Demokratycznych w Instytucie Spraw Publicznych w lipcu 2011 roku rozpoczął realizację projektu „Kobiety i mężczyźni: partnerstwo w rodzinie – partnerstwo
w życiu publicznym”, który wpisuje się w toczącą się od dłuższego czasu dyskusję dotyczącą obecności kobiet
w sferze publicznej. Głównym zamysłem projektu jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób podział ról i obowiązków w życiu rodzinnym przekłada się na życie zawodowe oraz na uczestnictwo w życiu publicznym kobiet i mężczyzn.

Chcemy pokazać role, jakie obecnie odgrywają kobiety
i mężczyźni w następujących sferach życia społecznego w Polsce:
• Rodzina
• Rynek pracy
• Polityka
• Media
• Organizacje pozarządowe

Wykorzystując doświadczenia polskie i zagraniczne, opracujemy rekomendacje dotyczące skutecznych sposobów godzenia ról rodzinnych i zawodowych, które przyczynią się do promowania równości płci w naszym kraju.


Zapraszamy na stronę projektu, gdzie możecie znaleźć więcej informacji na jego temat.

konsola