2011-11-23(Aktualności)

Fundacja Przestrzeń Kobiet zaprasza na spotkanie inspirowane jej projektem Niewidoczne (dla) społeczności – badanie problemu dyskryminacji kobiet nieheteroseksualnych zamieszkujących małe miasta i tereny wiejskie.

Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 18 w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (Stary Rynek 6).
W spotkaniu udział wezmą: Ewa Furgał (Fundacja Przestrzeń Kobiet), Justyna Struzik (Fundacja Przestrzeń Kobiet), dr Monika Bobako (Pracownia Pytań Granicznych UAM). Prowadzenie: Renata Kin.


Projekt Klub Dyskusyjny Recyclingu Idei współfinansowany jest ze środków miasta Poznania.

Projekt Niewidoczne (dla) społeczności jest finansowany ze środków Fundacji Batorego.
Zainteresowanie tematyką lesbijską w Polsce dotyczy głównie mieszkanek aglomeracji miejskich. Obraz lesbijki to obraz kobiety z dużego miasta. Realizatorki projektu Niewidoczne (dla) społeczności, nie zgadzając się na taką stereotypizację, zadają kluczowe pytania - czy osoby nieheteroseksualne zamieszkujące miasteczka i wsie spotykają się z tymi samymi problemami
i doświadczeniami co mieszkańcy miast? Dlaczego nasza wiedza
o sytuacji lesbijek jest niepełna? Czym jest dyskryminacja krzyżowa lesbijek – ze względu na płeć, orientację seksualną
i miejsce zamieszkania? Jednocześnie, wnioski płynące z projektu skłaniają do refleksji nad elitaryzmem ruchu LGBT w Polsce oraz rosnącą potrzebą włączenia osób spoza dużych aglomeracji miejskich.

konsola