2011-12-18(Aktualności)

Porozumienie Żłobkowe (w skład którego wchodzą rodzice, pracownice i pracownicy żłobków miejskich oraz właścicielki
i właściciele żłobków prywatnych, a wspiera je Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie „My-Poznaniacy” oraz Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”) nadal czynnie sprzeciwia się zmianom w „Poznańskim programie opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2011-2016” w zakresie funkcjonowania żłobków oraz planów podwyższenia opłat za opiekę nad dziećmi w placówkach publicznych. Od czasu zawiązania porozumienia, t.j. 23.09.2011r. Porozumienie Żłobkowe ma za sobą wiele akcji, happeningów oraz spotkań na których przedstawia swoje żądania, czyli:


- zaniechania planów prywatyzacji czy komercjalizacji publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych:

„Domagamy się odstąpienia od planów prywatyzacji, komercjalizacji czy tzw. "uspołeczniania" publicznych instytucji opieki dla dzieci do lat 3. Spowoduje to obniżenie jakości opieki oraz pogorszenie warunków pracy w tychże placówkach. Za pomysłem prywatyzacji lub tzw. "uspołeczniania" stoi neoliberalne przekonanie, że placówki opiekuńczo-wychowawcze, mają przynosić zyski. Praktyka pokazuje jednak, że ten argument stosowany jest przez władze Poznania wybiórczo. Prezydent oraz radni, bez zawahania, przekazali olbrzymie środki z budżetu miasta na przystosowanie stadionu miejskiego do Euro 2012, budowę i utrzymanie Term Maltańskich oraz fontanny na Placu Wolności czy organizacje wykwintnych imprez dla elit. Tymczasem codzienne potrzeby mieszkańców traktowane są przez radnych
i prezydenta jak zbędne, niepotrzebne wydatki.

Nie pozwolimy na to, aby mieszkańcy Poznania - matki, dzieci, ojcowie, pracownicy opieki, młodzież, i nauczyciele - ponosili koszty megainwestycji naszych władz. Budżet miasta to my - jego mieszkańcy i to my wiemy najlepiej, jak nim zarządzać, aby nasze codzienne potrzeby zostały zrealizowane. Nie potrzebujemy stadionu, na którym regularnie gnije trawa. Potrzebujemy sprawnie działającego systemu opiekuńczo-wychowawczego, tanich miejsc w żłobkach, szkół, gimnazjów, przedszkoli, dobrych warunków pracy oraz godnych pensji. Opieka stanowi fundament sprawnego funkcjonowania miasta, dlatego będziemy walczyć o to, aby stała się priorytetem!”,

- zaniechania planów podwyżek opłat za opiekę nad dziećmi w żłobkach miejskich:

„Nie zgadzamy się na podniesienie opłat za żłobki miejskie o 104 zł, aby miasto mogło dopłacić po 100 zł miesięcznie rodzicom posyłającym dzieci do żłobków niepublicznych. Fundusze na nowe miejsca w żłobkach należy uwzględnić w miejskim budżecie, a nie sięgać do kieszeni rodziców”,

- 30% podwyżki od podstawy pensji dla pracowników żłobków miejskich:


„Sprzeciwiamy się polityce władz miasta nie traktującej opieki jako kwestii priorytetowej. W jej rezultacie w poznańskich żłobkach brakuje ponad 1 600 miejsc, a większość zatrudnionych w nich osób od lat skazana jest na głodowe pensje. Domagamy się bezwzględnego zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2012 i następne lata środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników publicznych żłobków”,

- dofinansowania każdego dziecka w zarejestrowanych żłobkach prywatnych kwotą 600 zł:

„Dofinansowanie do żłobków prywatnych w wysokości 100 zł na dziecko nie jest żadnym wsparciem dla rodziców płacących miesięcznie ok. 1200 zł abonamentu. Pomysł Wydziału Zdrowia nie spowoduje, że więcej osób będzie mogło zapisać dziecko do prywatnej placówki. Ich program jest wręcz kpiną z rodziców, opiekunek oraz właścicieli prywatnych żłobków. Postulujemy, aby władze Poznania poszły śladem Wrocławia i Krakowa, w których znaleziono fundusze na realne dofinansowanie prywatnych żłobków. Nie mogą one jednak być wprowadzone kosztem rodziców korzystających z usług żłobków miejskich.”

„Jesteśmy zdeterminowane i nie boimy się walczyć o nasze prawa. Kładziemy się na torach tramwajowych aby pokazać naszą odwagę oraz upór i zdecydowanie w dążeniu do osiągnięcia celu. Nie poddamy się dopóki nasze żądania nie zostaną spełnione! Dziś nasza walka jest symboliczna, jutro może przybrać bezpośrednie formy. Dostęp do żłobków
i godne pensje to nie dobra luksusowe, a prawa dzieci, rodziców i pracowników opieki, które gmina ma obowiązek zrealizować!”


Na stronie Porozumienia Żłobkowego (http://porozumieniezlobkowe.wordpress.com/) znajdują się dokumenty, propozycje zmian dotyczące opieki nad dziećmi do lat trzech, a także oficjalne apele i odpowiedzi z którymi warto się zapoznać.
Zapraszamy również do zakładki OGLĄDAJ na stronie Konsoli, gdzie znajdują się zdjęcia z kilku akcji Porozumienia zrobione przez Marlenę Łoszyńską, członkinię Konsoli.


konsola