2010-05-13(Aktualności)

14.05, godz. 17;00, Collegium Maius, sala 222
Genderowe Koło Literaturoznawcze zaprasza wszystkie chętne osoby na gościnny wykład interdyscyplinarny, który wygłosi Karolina Szymańska,
magistrantka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiująca kulturoznawstwo i edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Temat spotkania: Emancypacja pod znakiem klucza wiolinowego - kobiety w muzyce XIX i XX w.

· przemiany w praktykach muzycznych i rola kobiet w nich,
· kanon muzyczny,
· muzykologia feministyczna,
· najważniejsze praktyki muzyczne: kompozycja, gra na instrumencie, występ na scenie w kontekście emancypacji kobiet.

Pierwsza część spotkania: wykład. Druga część spotkania: dyskusje. Prezentacja multimedialna oraz słuchanie utworów muzycznych
konsola