2012-01-31(Aktualności)

Fundacja Feminoteka oraz pozostałe organizacje realizujące projekt mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej prezentacji założeń unijnego projektu innowacyjnego „Równość standardem dobrego samorządu” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Z uwagi na fakt, iż projekt dotyczy poprawy funkcjonowania jednostek i instytucji samorządowych zależy nam na partycypacji i zainteresowaniu nim także organizacji pozarządowych, które są stałym partnerem dla samorządów.
Prezentacja odbędzie się 13 lutego w Poznaniu (Adam’s Centrum Konferencyjne, Sala 3, ul. Jana Matejki 62 , Poznań 60-771), w godzinach 11.00-14.00. Licząc na Państwa obecność, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji drogą e-mailową na adres annad@feminoteka.pl lub telefoniczną (22 392 94 76).
Więcej informacji na stronie: http://www.rownoscwsamorzadzie.pl/.


Celem projektu jest wdrożenie polityki równości i przeciwdziałanie dyskryminacji w świadczeniu usług publicznych, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób korzystających z usług administracji samorządowej. Podczas prezentacji chcemy zapoznać Państwa z dwoma wypracowanymi przez nas narzędziami: Indeksem Równości i Standardem Równości.

Aż 92% urzędniczek i urzędników uważa, że przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości powinno być ważnym zadaniem urzędu. Jednocześnie zaledwie 17% urzędników wysoko ocenia swoją wiedzę w tym kluczowym obszarze. Tymczasem według 85% Polek i Polaków równe traktowanie niezależnie od płci, wieku, stopnia sprawności, orientacji seksualnej, wyznania, przynależności etnicznej czy narodowości powinno być zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w prezentacji założeń projektu, będącej wstępem do szkolenia w zakresie pilotażowego wdrożenia wypracowanych w projekcie narzędzi. Urzędy, które zaangażują się w projekt będą miały szansę udoskonalić wdrożenie polityki równości i ewaluować rezultaty jej zastosowania. Zarówno osoby jak i urzędy, które wezmą udział w projekcie otrzymają certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie w poprawę jakości usług publicznych. Ponadto urząd, który najlepiej poradzi sobie w projekcie, zajmie pierwsze miejsce w przygotowywanym przez nas rankingu. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.rownoscwsamorzadzie.pl
konsola