2012-02-13(Aktualności)
Koło Naukowe Studiów Genderowych zaprasza na spotkanie z Aleksandrą Pietrowicz z poznańskiego oddziału IPN,
badającą m.in. działalność konspiracyjną kobiet w strukturach AK. Odczytaj z nami historię za pomocą genderowej lupy!

Termin spotkania: środa, 15 lutego 2012 r., godzina 18:15,
Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89c, Poznań), s. 121.

Zapraszamy!
konsola