2012-03-05(Aktualności)

Polecamy I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?”, która odbędzie się od 9.30 do 18.30, 7 marca 2012 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Projekt wiąże się nie tylko z teoretycznym, ale również z praktycznym wymiarem bezpieczeństwa. Pragniemy zaprosić Państwa do dialogu, stworzyć płaszczyznę do spotkania z kobietami, które – podobnie jak w słowach dziennikarki Swietłany Aleksijewicz – ukazują wojnę jako życie. Chcielibyśmy również podjąć temat roli, stereotypu i miejsca kobiet w służbach mundurowych, pytając o to, czy i dlaczego możliwe jest bezpieczeństwo bez kobiet.


Do udziału w konferencji zaprosiliśmy współczesne weteranki polskich misji wojskowych, pełniące służbę m.in. podczas operacji Pustynna Burza w Kuwejcie czy podczas działań wojennych i stabilizacyjnych w Iraku oraz reprezentantkę kobiet-żołnierzy w Radzie ds. Kobiet Sił Zbrojnych RP.
Wśród naszych gości pojawią się także przedstawicielki Służby Więziennej, które opowiedzą o specyfice służby, kwestii równego traktowania funkcjonariuszy ze względu na płeć, trudnościach i perspektywach przemian tej formacji.

W interdyscyplinarnej części teoretycznej prelegenci i prelegentki zmierzą się m.in. z tematyką przestępstw oraz wykorzystania kobiet podczas działań wojennych, z konstrukcją wizerunków kobiet-żołnierzy czy też z dyskutowanym coraz częściej zagadnieniem płci terroryzmu.
Kontakt: genderbezpieczenstwo@gmail.com

Program konferencji:

PRAKTYCZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
9:45 – 10:00 otwarcie konferencji, powitanie gości – Dziekan WNPiD prof. dr hab. Tadeusz Wallas
10:00 – 11:30 PRAKTYKA METODOLOGICZNA W BADANIACH NAD BEZPIECZEŃSTWEM – WARSZTATY KOŁA NAUKOWEGO NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, s. 43, koordynacja: dr Maciej Magiera
10:00 – 11:30 Kobiety w Służbie Więziennej – problematyka równego traktowania funkcjonariuszy i pracowników SW ze względu na płeć – rozwiązania organizacyjne, systemowe i prawne
mjr Danuta Augustyniak, kpt. Ludmiła Kwiecińska, kpt. Małgorzata Nadulicz
moderatorka: mgr Joanna Kałużna
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:15 Współczesne weteranki? Specyfika służby wojskowej kobiet m.in. na przykładzie polskich misji wojskowych na Bliskim Wschodzie
Ppłk Alicja Trochimiuk, por. Kinga Krawczuk-Sadurska, por. Renata Truszkowska, chor. Halina Kuch
moderatorki: mgr Agnieszka Filipiak, mgr Eliza Kania
13:30 – 15:00 Obiad, kawa

TEORETYCZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
15:00 – 18:30 PANEL I, s. 126, moderacja: dr Dorota Piontek
15:00 – 18:30 PANEL II, s. 127, moderacja: dr Natalia Klejdysz

15:00 – 16:30 PANEL 1, cześć pierwsza, s. 126
Mit ochrony, a przemoc wobec kobiet jako element działań wojennych – co jest fikcją, a co jest rzeczywistością?, mgr Aneta Mikołajczyk, Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przemoc wobec kobiet jako element działań wojennych. Gwałt – metoda walki z wrogiem, Magdalena Boniec, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kobieta jako ofiara przestępstwa oraz wykorzystanie kobiet podczas działań wojennych i misji pokojowych, Monika Sikora, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

One woman’s fight for justice – działalność Kathryn Bolkovac w kontekście ochrony kobiet podczas działań wojennych, mgr Joanna Wolska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

16:30 – 16:45 PRZERWA KAWOWA

16:45 – 18:30 PANEL 1, cześć druga, s. 126
Home Guard Auxiliaries – kobiety na straży Wielkiej Brytanii, mgr Łukasz Męczykowski, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Gdański,

Pocieszycielki – kobiece ofiary Wojny Większej Azji Wschodniej, mgr Rafał Wiśniewski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Córki Guevary. Literatura o udziale kobiet w ruchach rewolucyjnych Hispanoameryki, dr Mariola Pietrak, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Las milicianas: fenomen republikańskich „bohaterek młodości” podczas hiszpańskiej wojny domowej, mgr Agnieszka Filipiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater w kontekście polityki wobec przeszłości, mgr Joanna Kałużna, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15:00 – 16:30 PANEL 2, cześć pierwsza, s. 127
Płeć terroryzmu, dr Aleksandra Zięba, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Między teorią a praktyką. Miejsce kobiet w służbach mundurowych na przykładzie Policji, mgr Agnieszka Jóźwiak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Konflikty ról społecznych a konflikty międzynarodowe. Analiza wpływu teorii postmodernistycznych i problematyki gender na kształt światowego systemu bezpieczeństwa, mgr Iga Bunsch, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas

Kobiety w obszarze bezpieczeństwa – między perspektywą jednostkową a grupową, Magdalena Dobrowolska, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

16:30 – 16:45 PRZERWA KAWOWA

16:45 – 18:30 PANEL 2, cześć druga, s. 127
Bezpieczeństwo kobiet w czasie konfliktów zbrojnych w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN

Od wyroku ETPC w sprawie Aydin (1997) do Yazgul Yilmaz (2011). Przemoc wobec kobiet kurdyjskich osadzonych w więzieniach tureckich jako forma tortur de facto usankcjonowanych przez państwo, mgr Grażyna Baranowska, mgr Katarzyna Szkudlarek, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN

Kobiety w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Wpływ polityki równouprawnienie na stan potencjału militarnego USA, mgr Maciej Karczewski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Atrybuty kobiecości a wizerunek kobiet w służbach mundurowych na przykładzie ratowników WOPR, Monika Hasiuk, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki

„Ikony ciepła i niewinności?” – narracje dotyczące roli i miejsca kobiet w siłach zbrojnych, mgr Eliza Kania, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18:30 – oficjalne zakończenie konferencji


konsola