2012-03-22(Aktualności)

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej czeka na zgłoszenia kandydatek/kandydatów do nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Jesteś nauczycielem/nauczycielką, któremu/której bliska jest idea szkoły uczącej tolerancji i zaangażowania społecznego? A może znasz kogoś takiego?

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest formą uhonorowania nauczycieli wychowujących w duchu wartości wcielanych przez Irenę Sendlerową. Przyznawana jest nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą tolerancji i poszanowania dla innych oraz odgrywają aktywną rolę w swojej szkole i społeczności lokalnej.Kandydatury mogą nadsyłać osoby fizyczne, organizacje i instytucje oraz sami kandydaci. Zgłoszenie składa się z zamieszczonych na stronie formularzy, w których znajduje się m.in. opis trzech projektów zrealizowanych przez kandydata, trzech rekomendacji oraz eseju pt. "Dlaczego ideały, którym świadectwo dała swym życiem Irena Sendlerowa są mi bliskie? W jaki sposób staram się przekazać te wartości moim wychowankom?". Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który pomoże krok po kroku zgłosić nauczyciela do nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata".
Spośród zgłoszeń Kapituła wyłoni osoby wyróżnione oraz laureata konkursu, który otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 PLN. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się we wrześniu 2012 roku w Warszawie.
Irenę Sendlerową - patronkę nagrody - świat poznał, ponieważ podczas II wojny światowej działała w Żegocie i wraz ze współpracownikami uratowała życie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Zrobiła jednak o wiele więcej: przez całe życie angażowała się w działania mające na celu pomoc osobom krzywdzonym i dyskryminowanym, należała m.in. do Ligi Walki z Rasizmem, Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nagroda została ustanowiona, by uczcić działalność patronki i upowszechniać wartości, którym była wierna.
Laureaci I edycji nagrody zostali nominowani osobiście przez Irenę Sendlerową. Są to: Norman Conard z Union Town w stanie Kansas w USA oraz Robert Szuchta, nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Laureatami ubiegłorocznych edycji są: Anna Janina Kloza, nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku (2008), Beata Maliszkiewicz, współzałożycielka i dyrektor Zespołu Szkół TAK w Opolu (2009), Marzanna Pogorzelska, ucząca języka angielskiego w Liceum w Kędzierzynie Koźlu (2010) oraz Grażyna Ferenc, nauczycielka historii w Zespole Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (2011).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 10 czerwca 2012 r. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
z dopiskiem "Nagroda im. Ireny Sendlerowej".

Regulamin konkursu, dokumenty aplikacyjne oraz przewodnik, jak krok po kroku zgłosić kandydaturę nauczyciela znajduje się na stronie www.ceo.org.pl/sendler.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki programu, Igi Kazimierczyk, na adres iga.kazimierczyk@ceo.org.pl


konsola