2012-05-11(Aktualności)

Koalicja na Rzecz Równych Szans, której członkinią jest Konsola oraz 44 inne organizacje pozarządowe, sformułowała stanowisko dotyczące działań rządu na rzecz podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wyraziliśmy/łyśmy nasze oburzenie wypowiedziami Ministra oraz Wiceministra Sprawiedliwości oraz zaapelowaliśmy/łyśmy o podjęcie jak najszybszych działań w celu podpisania i ratyfikacji przez Polskę Konwencji. Treść stanowiska tutaj.
konsola