2012-06-22(Aktualności)

Konsola objęła matronatem serial radiowy "Bagaż podręczny". Opowiada on o świecie z zupełnie nowej, zaskakującej perspektywy, bazując na odwróceniu kryteriów, aby wzbudzić u słuchacza/słuchaczki poczucie dysonansu poznawczego. Jego druga edycja w całości skupi się na relacjach homo i hetero. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Nastawnia i Radio Afera. Odcinki poprzedniej edycji oraz informacje na temat nowej znajdziecie na stronie www.bagazpodreczny.pl Polecamy!


"Bagaż podręczny to projekt słuchowiska radiowego, którego pierwsza edycja składała się z sześciu godzinnych odcinków, stylizowanych na radiową audycję publicystyczną. Ideą przewodnią Bagażu podręcznego było całkowite odwrócenie porządku świata, by móc z innej perspektywy spojrzeć na problem dyskryminacji. Tytułowy „bagaż podręczny” to z jednej strony zbiór cech, które mogą spowodować, że zostaniemy zaliczeni do jednej z grup wykluczonych społecznie. Z drugiej – uprzedzenia i stereotypy myślowe, przez które postrzegamy świat. Tak jak podręczny bagaż, nosimy je ze sob wszędzie, zapakowane i z pozoru niewidoczne, a jednak niezwykle istotne i utrudniające swobodne poruszanie się w świecie, zabierające nam poniekąd wolność – musimy troszczyć się o nasz bagaż, nie zapominać o nim, zabierać wszędzie, gdzie idziemy, nawet gdy nam już ciąży.

Projekt Bagaż podręczny 2012, w całości skupi się na relacjach homoseksualiści – heteroseksualiści. Sześć godzinnych odcinków, w których podobnie, jak w poprzedniej edycji, dochodzi do kompletnego odwrócenia kryteriów przy jednoczesnej stylizacji treści na radiową audycję publicystyczną, by wzbudzić u słuchacza poczucie dysonansu poznawczego i zmusić go do refleksji nad społeczną konstrukcją świata, tolerancją i własnymi poglądami na ten temat.

Druga edycja projektu jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego."

   


konsola