2012-07-04(Aktualności)

Do 8 lipca można zgłosić udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi", organizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych i Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Memoria Cultural Foundation w Bukareszcie. Konferencja odbędzie się w 25-26 października 2012 w Poznaniu. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak ukryty program nauczania historii, nauczanie historii jako przemoc symboliczna, historia szkolna (wobec) grup dyskryminowanych, marginalizowanych i wykluczonych. Pamięć emancypacyjna. Odzyskiwanie pamięci. Świadomość i wrażliwość emancypacyjna w kształceniu nauczycieli historii, bliskie spotkania historii i sztuki w perspektywie gender. Więcej info: www.historiawszkole.amu.edu.pl
konsola