2012-11-14(Aktualności)

Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” zapraszają do udziału w konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2012. Przedmiotem konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet oraz został zgłoszony do wyróżnienia. Zgłoszenia mogą przesyłać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. Więcej informacji na stronie www.cpk.org.pl.
konsola