2012-11-14(Aktualności)

W imieniu organizatorów i organizatorek, serdecznie zapraszamy 21 listopada 2012 (środa) o godzinie 17:30 do Royal Jazz Club w Szczecinie na kolejne spotkanie w Kawiarence NGO. W programie rozmowa z członkiniami Rady Programowej Kongresu Kobiet. Na spotkaniu będą: dr Anita Kucharska-Dziedzic - prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba, Anna Dryjańska z Fundacji Feminoteka, Bogna Czałczyńska - pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet, prezeska Fundacji Czas Dialogu oraz Aleksandra Sołtysiak - prezeska Stowarzyszenia Kobiet Konsola, współorganizatorka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Więcej info na sektor3.szczecin.pl.
konsola