2012-12-20(Aktualności)

"Wielkopolski alfabet pisarek" pod red. Ewy Kraskowskiej i Lucyny Marzec to wybór haseł poświęconych autorkom – Polkom i cudzoziemkom – reprezentującym czasy od średniowiecza do dzisiaj. Niektóre z nich zdobyły rozgłos i trwałe miejsce w historii literatury, inne popadły w zapomnienie lub znane są tylko nielicznym czytelnikom i czytelniczkom. Łączy je fakt, iż Wielkopolska zaistniała w ich biografiach bądź jako mała ojczyzna, a więc region, z którym związały swoje życie, pracę, twórczość, bądź też na prawach epizodu, jako miejsce, w którym spędziły tylko pewien okres, niekiedy chwilę. Głównym tematem Wielkopolskiego alfabetu pisarek są więc różne spotkania wielkopolskości z kobiecością i literackie ślady, które po tych spotkaniach pozostały. Ślady te tworzą jeden z możliwych obrazów naszego regionu – kobiecy, ale i uniwersalny, lokalny, ale i europejski, a przede wszystkim dynamiczny, zróżnicowany, daleki od stereotypowej jednolitości. Matronat, m.in.: Konsola!


Ewa Kraskowska – prof. zw. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Specjalizuje się w badaniach nad pisarstwem kobiet w XX wieku oraz w studiach nad przekładem. Opublikowała m.in. książki: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (Poznań 1999, 2003), Siostry Brontë (Kraków 2006), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (Poznań 2007).

Lucyna Marzec – badaczka literatury, redaktorka, absolwentka polonistyki na UAM i gender studies w IBL PAN. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej twórczości Jadwigi Żylińskiej. Od kilku lat organizuje spacery po Poznaniu śladami kobiet związanych z miastem i regionem Wielkopolski, m.in. w ramach Festiwalu No Women No Art i Malta Festival Poznań.

Książkę można kupić na stronie WBPiCAK. Polecamy!konsola