2013-02-10(Aktualności)

Już 23.02.13 od godz. 9:00 do 18:00 odbędzie się I Koniński Kongres Kobiet. "Koniński Kongres Kobiet to wspólna inicjatywa lokalnych środowisk kobiecych, której celem jest omówienie sytuacji kobiet w regionie, ich szans na zawodowy i osobisty rozwój, zaangażowania w działalność samorządową, aktywności w życiu społecznym. Zamierzamy rozpocząć debatę na temat współczesnych kobiet po to, by dowiedzieć się, jakie możliwości lub ograniczenia widzą mieszkanki powiatu konińskiego na drodze swoich życiowych wyborów, jakie działania powinny zostać podjęte, by wspierać kobiety i zachęcać je do coraz większej społecznej aktywności, co zrobić, by nasz region wyróżniał się jako miejsce przyjazne jego obywatelkom." Kongres organizuje Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, a współorganizują Dom Kultury „Oskard”, Stowarzyszenie ONA, Stowarzyszenie „Magnolia” oraz Konsola.
Więcej na: www.koninskikongreskobiet.pl

 
konsola