2013-05-08(Aktualności)

Kongres Kobiet zbiera podpisy pod petycją dotyczącą szybkiej ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. "Wzywamy rząd polski do szybkiej ratyfikacji Konwencji, która zapewnia ofiarom skuteczną ochronę, czyniąc ich bezpieczeństwo absolutnym priorytetem. Pełni również funkcje prewencyjne poprzez wskazanie na społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet, rodzin i dzieci oraz zobowiązanie państwa do ich eliminacji. Dzięki wprowadzeniu w życie Konwencji będziemy nie tylko skuteczniej chronić ofiary i karać sprawców, ale także zapobiegać zjawisku przemocy wobec najsłabszych. Każdy dzień opóźnienia prac nad ratyfikacją Konwencji to dzień cierpień tysięcy bezbronnych ofiar. Przerwijmy krąg przemocy i bezradności. Ratyfikujmy Konwencję jak najszybciej!" Ostateczny termin to 31.05.2013. Podpisy można zbierać również w Poznaniu. Zbiórka formularzy w Stacji Cafe przy ul. Woźnej 1. (http://konsola.org.pl/files/petycja_11.04.2013.doc).


 
konsola