2013-05-13(Aktualności)

Polecamy dostępną od pewnego czasu publikację "Teorie wywrotowe. Antologia przekładów" pod redakcją Agnieszki Gajewskiej (Wydawnictwo Poznańskie 2012). W antologii opublikowano tłumaczenia artykułów m.in. Susan Bordo, Judith Butler, Rosi Braidotti, Donny Haraway, Alice Walker, Lee Edelmana, Leo Bersaniego. Książka jest ważna, przede wszystkim dlatego, że składają się na nią „przekłady oraz komentarze tłumaczek i tłumaczy, artykuły, które do tej pory nie były omawiane w polskiej humanistyce lub funkcjonowały jedynie w formie streszczeń lub fragmentów. Szczególnie dotkliwie odczuwalny był brak tłumaczeń dotyczących kultury Afroamerykanek (kobietyzm), tranzycji, teorii postqueerowej, studiów nad zwierzętami, a także nad monstrualnością. Artykuły te wprowadzają bowiem istotne konceptualizacje, które problematyzują i stawiają w stan kryzysu dobrze zakorzenione w poststrukturalizmie pojęcia, ze szczególnym naciskiem na nowy materializm, biocentryzm, czy szerzej – na trzecią kulturę.” Proponujemy zapoznanie się z wprowadzeniem i spisem treści.

 
konsola