2013-06-16(Aktualności)

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Szkolenia przeznaczone są dla lokalnych liderek i liderów z terenu Wielkopolski. Naszym celem jest jest zachęcenie Was do zorganizowania w swoich miejscowościach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby chcące działać na rzecz swojej społeczności lokalnej i przyłączyć się do tegorocznej kampanii 16 Dni. Szczególnie zachęcamy nauczycieli/nauczycielki, pracowniczki/pracowników organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, animatorki/animatorów społecznych a także liderów/liderki wolontariatu.
Czekamy na Wasze zgłoszenia! Więcej informacji na konsola.org.pl/16dni.

 W ramach projektu w Poznaniu odbędą się 3 dwudniowe (weekendowe) szkolenia:
– antydyskryminacyjne (20-21 lipca),
– na temat przemocy domowej (10-11 sierpnia),
– na temat wolontariatu i aktywności lokalnej (24-25 sierpnia).

Jeśli chcesz coś zrobić w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej, pozbyć się poczucia bezsilności, poczuć energię płynącą z działania na rzecz innych, jeśli chcesz poznać nowych ludzi, uczestniczyć w ciekawych i ważnych szkoleniach bezpłatnie, jeżeli uważasz, że w Twojej miejscowości niewiele się dzieje – działaj z nami! 


Zorganizuj u siebie kampanię "16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć"! Pomożemy Ci w tym, zapraszając na szkolenia, udostępniając gotowe materiały, promując Twoje wydarzenie oraz wspierając merytorycznie.

Co to jest kampania "16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć"?
To międzynarodowa kampania zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Co roku od 20 lat na całym świecie (szacuje się że w 172 krajach) w tym czasie organizowane są wydarzenia mające na celu nagłośnienie problemu przemocy ze względu na płeć i/lub wobec kobiet. Także w Polsce co roku w wielu miastach organizowane są spotkania, dyskusje, konferencje, pokazy filmów itp.

Uczestniczki i uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymają wiedzę, materiały i narzędzia do zorganizowania lokalnej "Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć".

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszenia (formularz_zgloszeniowy_16_dni.doc) i odesłać na adres: 16dni@konsola.org.pl
Liczba miejsc jest ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż 12 lipca
.
konsola