2013-07-08(Aktualności)

Badania prowadzone są w ramach pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Psychologii UAM przez mgr Agnieszkę Izdebską a także są częścią projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cały projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM. Tematem i celem badań jest zrozumienie sytuacji kobiet o różnych, zarówno chcianych jak i niechcianych, doświadczeniach seksualnych w okresie dzieciństwa i/lub dorosłości oraz ich związku z cechami osobowości oraz warunkami codziennego życia. Wyniki posłużą do opracowania wytycznych dla programów mających na celu zmniejszanie ryzyka przeżywania niechcianych doświadczeń seksualnych oraz programów pomocy osobom, które takie doświadczenia już miały. Udział w badaniach jest całkowicie anonimowy i częściowo realizowany może być przez Internet. Realizowany projekt dotyczy aktualnie wyłącznie grupy kobiet powyżej 23 roku życia przebywających na stałe lub okresowo w Poznaniu. Szczegóły dotyczące realizowanego projektu znajdziecie na stronie: badanet.amu.edu.pl/ai/

 
konsola