2013-08-19(Aktualności)

Stowarzyszenie Kobiet Konsola wyraża sprzeciw wobec planów likwidacji Galerii Miejskiej Arsenał.

Arsenał to jedyna w mieście publiczna instytucja kultury poświęcona sztuce współczesnej oraz jedyna miejska galeria, która wspiera sztukę kobiet. Przekazanie zadań realizowanych przez Arsenał organizacji pozarządowej zaburzy ciągłość dotychczasowej działalności Galerii. Specyfika pracy organizacji pozarządowych polega na działaniu od projektu do projektu, a realizowane przez nie przedsięwzięcia często są podyktowane tematyką konkursów, co kłóci się z charakterem działania instytucji kulturalnej.

W Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030 czytamy, iż celem strategicznym jest zwiększenie roli miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu. Według tego dokumentu, Miasto Poznań aspiruje do rangi metropolii oraz Europejskiej Stolicy Kultury. Nie wyobrażamy sobie Miasta Kultury bez sztuki współczesnej, bez sztuki kobiet.

Wyrażamy głęboki niepokój związany z trybem postępowania prezydenta Poznania, który zdaje się lekceważyć konieczność prowadzenia spójnej polityki kulturalnej. Niestabilność decyzji władz miasta jest zbyt kosztowna dla społeczeństwa.

Apelujemy o zaniechanie próby likwidacji Galerii. Poznań stać na to by było w nim miejsce na stadion i sztukę współczesną, by był i sport i kultura.konsola