2013-11-18(Aktualności)

Spotkanie otworzy cykl rozmów wokół antologii "Teorie wywrotowe" pod redakcją naukową Agnieszki Gajewskiej. Pierwszym podjętym przez nas tematem będzie czarny feminizm i kobietyzm, ze szczególnym uwzględnieniem problematyzowania przemocy doświadczanej przez czarne kobiety. Dyskusja odbędzie się 9 grudnia (poniedziałek) o 19:00 w Głośnej. Gościaniami spotkania będą: dr Agnieszka Gajewska – redaktorka "Teorii wywrotowych" oraz dr Marta Mazurek – tłumaczka tekstów z rozdziału "Kobietyzm".

Czarny feminizm to nurt w myśli feministycznej kładący nacisk na ścisły związek klasizmu, rasizmu i seksizmu. Zdaniem czarnych feministek dyskryminacja i przemoc, z jaką spotykają się czarne kobiety jest wielokrotnie bardziej problematyczna niż dyskryminacja dotykająca kobiet białych. Zarzucają białym feministkom z klasy średniej wypowiadanie się w imieniu wszystkich kobiet, przekładanie swoich doświadczeń na doświadczenia całej grupy, pomijanie różnic występujących wewnątrz niej i niejednokrotne posługiwanie się językiem rasizmu.

Spotkanie "Regał Feministyczny" odbywa się w ramach tegorocznej Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć.

Zaproszenie do spotkania na Facebooku.


 
konsola