2013-11-25(Aktualności)

7 grudnia (sobota) od godziny 13:00 do 18:00 w Zemście (ul. Fredry 5/3a) w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć będzie można napisać listy solidarnościowe w sprawie Miriam López – Meksykanki, która doświadczyła tortur i gwałtu ze strony żołnierzy oraz Nadieżdy Tołokonnikowej, uwięzionej członkini punkrockowej grupy Pussy Riot.

Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu na Płeć trwa w terminie pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) w celu symbolicznego podkreślenia faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Od początku lat 90-tych kobiece lobby domagało się uwzględnienia perspektywy płci w rozumieniu praw człowieka i rozszerzenia ich definicji na doświadczenia kobiet.

Pomimo, że prawa człowieka przysługują w równym stopniu kobietom co mężczyznom w przypadku kobiet nie są w pełni respektowane. Kobietom nadal nie przyznaje się ludzkich praw lub możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, co staje się podstawą do tolerowania stosowanej wobec nich przemocy, niekiedy nawet przy poparciu ze strony państwa. 

Oddzielenie praw kobiet od praw człowieka utrwala drugorzędny status kobiety i uzmysławia wagę tego, jak bardzo ważne jest uświadomienie sobie specyfiki problemów związanych z prawami człowieka kobiet. Na przykład w niektórych krajach policja państwowa odmawia kobiecie prawa do podróżowania albo opuszczania kraju bez zgody ojca, męża, braci czy nawet syna. Odmawiając kobietom możliwości korzystania z demokracji i praw człowieka w sferze prywatnej, łamie się ich prawa człowieka w sferze prywatnej, gdyż to co się im przydarza „prywatnie” wywiera wpływ na ich zdolność do pełnego udziału w życiu publicznym. Często w przypadku kobiet, których prawa są łamane z innych przyczyn niż płeć (np. więźniarki polityczne) dochodzi do dodatkowych form prześladowania ze względu na ich płeć np. przemocy seksualnej.

Niezwykle więc ważne jest aby pamiętać w dyskursie o prawach człowieka o uwzględnianiu perspektywy kobiet. Dlatego też w ramach tegorocznej kampanii zachęcamy Was do pisania listów w obronie praw dwóch kobiet:
Nadieżdy Tołokonnikowej z Pussy Riot http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8041.html
oraz
Miriam López
http://amnesty.org.pl/maraton-pisania-listow/kogo-bronimy/meksyk-miriam-lopez.html


---
Akcja pisania listów jest zorganizowana w ramach wsparcia działań Amnesty International.

Wydarzenie odbywa się w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet.
konsola