2013-12-17(Aktualności)

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA domaga się zatrzymania przebudowy Placu Asnyka. Obecnie nie możemy mówić, że powstaje tam plac zabaw dla dzieci czy siłownia dla seniorów, mamy plac kostki brukowej. Domagamy się przywrócenia przestrzeni miejskiej dostępnej i dostosowanej dla dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością i osób starszych. W tej chwili nie możemy mówić o placu, który by integrował dzieci, gdyż jego elementy pozwalają na zabawę tylko jednemu dziecku. Usunięcie jedynego boiska publicznego na Jeżycach skazuje młodzież na przesiadywanie w bramach i na klatkach schodowych.
Według ekspertki zajmującej się przestrzenią miejską dla dzieci, Pani dr Mai Brzozowskiej–Brywczyńskiej, Plac Asnyka był przestrzenią „polimorficzną, co w skrócie oznacza, że mimo zdominowania przez funkcję zabawy, można było wykorzystać ją na wiele różnych sposobów. Dość spore boisko służyło nie tylko do gry w piłkę (zakaz gry w piłkę obowiązuje chyba na większości poznańskich podwórek), ale także do rysowania kredą tymczasowych scenariuszy zabawy, do nauki jazdy na rowerze, mogło służyć również jako przestrzeń warsztatowa, wystawiennicza, kiermaszowa, piknikowa, jako letnie kino latem i – dlaczego by nie – mini lodowisko zimą.”

Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej domagamy się udostępnienia uchwały Rady Osiedla akceptującej zmiany na Placu Asnyka oraz żądamy od Zarządu Zieleni Miejskiej decyzji o tychże zmianach.

 
konsola