2014-11-03(Aktualności)

W związku z prowadzoną przez Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Konsola "Wielkopolską Kampanią Informacyjną na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego polecamy portal www.przemoc.edu.pl.

Na stronie można znaleźć informacje dla osób doznających przemocy oraz dla świadków przemocy, a także wiadomości o programach dla osób stosujących przemoc.

Potrzebne informacje można również otrzymać dzwoniąc 7 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00 pod numer: 53 7 52 00 00.


W ramach kampanii organizacje zakładają kontynuowanie, aktualizowanie i upowszechnianie strony o przeciwdziałaniu zjawiska przemocy domowej oraz aktualizowanie bazy danych placówek świadczących pomoc w zakresie pracy z osobami stosującymi, doświadczającymi oraz świadkami przemocy.

Dostępność informacji na temat miejsc świadczących pomoc i wsparcie jest podstawowym warunkiem by przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Baza ma na celu informowanie mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski, w jakim placówkach w swoim powiecie mogą szukać pomocy a także czym jest przemoc.

konsola